Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 LEKTION 22

Hvad foregår der på et afdelingskontor?

Hvad foregår der på et afdelingskontor?

Salomonøerne

Canada

Sydafrika

Betelfamiliens medlemmer arbejder i forskellige afdelinger og er med til at støtte forkyndelsen i et eller flere lande. Nogle er med på et oversætterhold, andre trykker blade, indbinder bøger, tager sig af litteraturlageret, producerer lyd- og videomateriale eller har en anden opgave.

Et udvalg på afdelingskontoret fører tilsyn med arbejdet. Det Styrende Råd overlader ledelsen af hvert enkelt afdelingskontor til et lokalt udvalg der består af tre eller flere kvalificerede ældste. Udvalgene holder Det Styrende Råd underrettet om hvordan det går med forkyndelsesarbejdet i de lande de har ansvaret for, og om de problemer der kunne være. Den slags rapporter hjælper Det Styrende Råd til at afgøre hvilke emner der skal behandles i kommende publikationer og ved møderne og stævnerne. Repræsentanter for Det Styrende Råd besøger regelmæssigt afdelingskontorerne og giver afdelingskontorernes udvalg råd og vejledning angående udførelsen af deres opgaver. (Ordsprogene 11:14) Under besøget af denne repræsentant for Hovedkontoret er der arrangeret et særligt program med et opmuntrende foredrag for dem der bor i det pågældende område.

Der gives hjælp til menighederne. Det er på afdelingskontoret at oprettelsen af nye menigheder bliver godkendt. Der er også brødre der fører tilsyn med de pionerer, missionærer og kredstilsynsmænd som tjener i afdelingskontorets område. Afdelingskontoret organiserer desuden stævner, koordinerer byggeriet af nye rigssale og sikrer sig at menighederne får de nødvendige forsyninger af litteratur. Alt det der gøres på et afdelingskontor, bidrager til at forkyndelsesarbejdet kan blive udført på en “velordnet måde”. – 1. Korinther 14:33, 40.

  • Hvordan hjælper afdelingskontorernes udvalg Det Styrende Råd?

  • Hvilke ansvarsopgaver bliver varetaget på et afdelingskontor?