Gå direkte til indholdet

Vil du vide hvad sandheden er?

Vil du vide hvad sandheden er?

SANDHEDEN om hvad? Om nogle af de vigtigste spørgsmål der nogen sinde er blevet stillet. Måske har du selv overvejet dem:

  • Er Gud interesseret i os?

  • Vil krig og lidelse nogen sinde høre op?

  • Hvad sker der med os når vi dør?

  • Er der noget håb for de døde?

  • Hvordan kan jeg bede og blive hørt af Gud?

  • Hvordan bliver jeg lykkelig?

Hvor ville du søge svar på disse spørgsmål? På biblioteket, eller måske i en boghandel? Du ville sikkert finde massevis af bøger som hævder at kunne give dig et svar. Men ofte modsiger den ene bog den anden. Nogle af dem synes måske at give et velbegrundet svar her og nu, men bliver inden længe forældet, revideret eller erstattet af andre.

Der findes dog én bog som giver sandfærdige svar — Guds ord, der er kendt som Bibelen. Jesus sagde i en bøn til Gud: „Dit ord er sandhed.“ (Johannes 17:17) På de efterfølgende sider vil du få et indtryk af Bibelens klare, sandfærdige svar på de ovennævnte spørgsmål.

 Er Gud interesseret i os?

HVORFOR SPØRGSMÅLET OPSTÅR: Vi lever i en verden fyldt med ondskab og uretfærdighed. Mange trossamfund lærer at det er Guds vilje at menneskene lider.

HVAD BIBELEN LÆRER: Det er ikke Gud der er skyld i ondskaben. „Det være fjernt fra den sande Gud at handle ondt, og fra den Almægtige at handle uret!“ siges der i Job 34:10. Gud har en kærlig hensigt med menneskene. Derfor lærte Jesus os at bede: „Vor Fader i himlene . . . Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:9, 10) Ja, Gud interesserer sig så meget for os at han er gået langt videre end man med rimelighed kunne forvente, for at opfylde sin lovede hensigt. — Johannes 3:16.

Se også Første Mosebog 1:26-28, Jakob 1:13 og Første Petersbrev 5:6, 7.

Vil krig og lidelse nogen sinde høre op?

HVORFOR SPØRGSMÅLET OPSTÅR: Krige kræver stadig et uhørt antal menneskeliv. Lidelser er noget som alle mennesker kender til.

HVAD BIBELEN LÆRER: Gud har forudsagt at han en dag vil skabe fred på hele jorden. Under Guds riges himmelske styre skal folk ikke mere „lære at føre krig“. I stedet skal de „smede deres sværd til plovjern“. (Esajas 2:4) Gud vil gøre ende på enhver form for uretfærdighed og lidelse. Bibelen lover: „[Gud] vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før [deriblandt vore dages uretfærdigheder og lidelser] er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Se også Salme 37:10, 11, Salme 46:9 og Mika 4:1-4.

Hvad sker der med os når vi dør?

HVORFOR SPØRGSMÅLET OPSTÅR: De fleste af verdens religioner lærer at der er noget inden i mennesket der lever videre efter døden. Nogle hævder at de døde kan skade de levende, eller at Gud straffer de onde ved at dømme dem til evig pine i et brændende helvede.

HVAD BIBELEN LÆRER: Ved døden ophører mennesket med at eksistere. „De døde ved slet ingenting,“ siges der i Prædikeren 9:5. Da de døde hverken véd noget, føler noget eller foretager sig noget som helst, kan de ikke skade — og langt mindre hjælpe — de levende. — Salme 146:3, 4.

Se også Første Mosebog 3:19 og Prædikeren 9:6, 10.

 Er der noget håb for de døde?

HVORFOR SPØRGSMÅLET OPSTÅR: Vi ønsker at leve, og vi vil gerne kunne glæde os over livet sammen med dem vi holder af. Det er kun naturligt at vi længes efter at se vore kære igen.

HVAD BIBELEN LÆRER: Flertallet af de døde vil få en opstandelse. Jesus lovede at „de der er i mindegravene skal . . . komme ud“. (Johannes 5:28, 29) I overensstemmelse med Guds oprindelige hensigt vil de opstandne få mulighed for at leve på en paradisisk jord. (Lukas 23:43) Denne lovede fremtid indebærer at den lydige menneskehed får et godt helbred og opnår evigt liv. Bibelen siger: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.

Se også Job 14:14, 15, Lukas 7:11-17 og Apostelgerninger 24:15.

Hvordan kan jeg bede og blive hørt af Gud?

HVORFOR SPØRGSMÅLET OPSTÅR: Folk i praktisk talt alle trossamfund fremsiger bønner. Dog er der mange som føler at deres bønner ikke bliver hørt.

HVAD BIBELEN LÆRER: Jesus lærte os at undgå gentagelser i vore bønner. „Når I beder,“ sagde han, „da sig ikke det samme igen og igen.“ (Mattæus 6:7) Hvis vi vil have at Gud skal lytte til vore bønner, må vi bede på en måde der behager ham. For at kunne det må vi lære Guds vilje at kende og bede i overensstemmelse med den. Første Johannesbrev 5:14 forklarer: „Uanset hvad vi beder om i overensstemmelse med hans vilje, så hører han os.“

Se også Salme 65:2, Johannes 14:6, 14 og Første Johannesbrev 3:22.

Hvordan bliver jeg lykkelig?

HVORFOR SPØRGSMÅLET OPSTÅR: Mange tror at penge, berømmelse eller skønhed kan gøre dem lykkelige. Af den grund stræber de efter disse ting — blot for at finde ud af at lykken er vanskelig at fastholde.

HVAD BIBELEN LÆRER: Jesus gav os nøglen til lykken da han sagde: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov, for himlenes rige er deres.“ (Mattæus 5:3) Vi finder kun sand lykke hvis vi tager skridt til at tilfredsstille vores største behov — behovet for åndelig føde. Dette indbefatter sandheden om Gud og hans hensigt med menneskene. Denne sandhed findes i Bibelen. Når vi kender den, kan det hjælpe os til at forstå hvad der er virkelig betydningsfuldt, og hvad der ikke er. Når vi lader Bibelens sandheder lede vores beslutninger og handlinger, fører det til et mere meningsfyldt liv. — Lukas 11:28.

Se også Ordsprogene 3:5, 6, 13-18 og Første Timoteusbrev 6:9, 10.

 Indtil nu har vi set ganske kort på Bibelens besvarelse af seks spørgsmål. Kunne du tænke dig at vide mere? Hvis du hører til dem der „erkender deres åndelige behov“, har du sikkert spekuleret over følgende: ’Hvis Gud virkelig er interesseret i os, hvorfor har han så tilladt al den ondskab og lidelse vi har set op gennem historien? Hvordan kan jeg få et bedre familieliv?’ Bibelen giver nogle fyldestgørende og tilfredsstillende svar på disse og mange andre spørgsmål.

Og dog tøver mange i dag med at søge efter svar i Bibelen. De betragter den som en omstændelig bog der tit er vanskelig at forstå. Kunne du tænke dig hjælp til at finde svar ud fra Bibelen? Jehovas Vidner vil hellere end gerne hjælpe dig. Lad os nævne to gode redskaber.

For det første tilbyder vi bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Den er skrevet som en hjælp for travle mennesker så de kan finde Bibelens klare svar på nogle meget vigtige spørgsmål. For det andet kan vi tilbyde dig et gratis bibelkursus. Et Jehovas vidne som er kvalificeret til at undervise i Bibelen, kan helt uforpligtende aflægge dig et besøg i dit hjem eller et andet passende sted og bruge lidt tid hver uge på at drøfte Bibelen med dig. Det er en hjælp som flere millioner mennesker verden over har benyttet sig af med stort udbytte. Mange af dem er kommet til den konklusion at de har ’fundet sandheden’.

Og sandheden er den største skat der findes. Den frigør os fra overtro, angst og forvirring. Den skænker os glæde, håb og en mening med livet. Jesus sagde: „I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer.“ — Johannes 8:32.