Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 LEKTION 10

Hvordan finder man ud af hvilken tro der er den rigtige?

Hvordan finder man ud af hvilken tro der er den rigtige?

1. Er der kun én sand tro?

“Vær på vagt over for de falske profeter.” – MATTHÆUS 7:15.

Jesus underviste kun sine disciple i én tro, den sande. Den er som en vej der fører til evigt liv, og Jesus sagde: “Der er ikke mange som finder den.” (Matthæus 7:14) Gud godkender kun tilbedelse der bygger på hans ord, Bibelen. Alle sande tilbedere er forenet i “én tro”. – Læs Johannes 4:23, 24; 14:6; Efeserne 4:4, 5.

Se videoen Godkender Gud alle former for tilbedelse?

2. Hvad sagde Jesus om falske kristne?

“De siger offentligt at de kender Gud, men de fornægter ham ved det de gør.” – TITUS 1:16.

Jesus advarede om at falske profeter ville fordreje den kristne tro. Udadtil kan de ligne sande kristne, og deres kirker hævder at følge Kristus. Men det er muligt at skelne mellem falske og sande kristne. Hvordan? De kan kendes på deres egenskaber og opførsel. Kun den sande tro frembringer ægte kristne. – Læs Matthæus 7:13-23.

3. Hvad er nogle af kendetegnene på sande kristne?

Her er fem kendetegn:

  • Sande kristne anerkender Bibelen som Guds ord. De bestræber sig for at leve efter dens principper. Den sande tro adskiller sig altså fra religiøse opfattelser der bygger på menneskers idéer og forestillinger. (Matthæus 15:7-9) Sande kristne forkynder ikke én ting og praktiserer noget andet. – Læs Johannes 17:17; 2. Timotheus 3:16, 17.

  •   Jesus’ sande disciple viser Guds navn, Jehova, ære. Jesus viste Guds navn ære ved at gøre det kendt. Han hjalp andre til at lære Gud at kende og lærte dem at bede om at Guds navn måtte blive helliget. (Matthæus 6:9) Hvilket trossamfund kender du som gør Guds navn kendt? – Læs Johannes 17:26; Romerne 10:13, 14.

  • Sande kristne forkynder om Guds rige. Gud sendte Jesus til jorden for at forkynde den gode nyhed om Riget, der er menneskers eneste håb. Jesus blev ved med at forkynde om Guds rige helt frem til den dag han døde. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Han sagde også at hans disciple ville forkynde om det. Hvis en eller anden henvender sig til dig for at tale om Guds rige, hvilket trossamfund er det så mest sandsynligt at han tilhører? – Læs Matthæus 24:14.

  • De der følger Jesus, er ikke en del af denne onde verden. Man kan kende dem på at de ikke deltager i politik eller sociale konflikter. (Johannes 17:16; 18:36) De undgår også de skadelige handlinger og holdninger der er almindelige i verden. – Læs Jakob 4:4.

  • Sande kristne har en helt unik kærlighed til hinanden. Ud fra Bibelen lærer de at have respekt for alle uanset etnisk baggrund. Falske religioner har ofte givet deres fulde støtte til nationernes krige, men det nægter sande kristne at gøre. (Mika 4:1-3) I stedet bruger de uselvisk deres tid og ressourcer på at hjælpe og opmuntre andre. – Læs Johannes 13:34, 35; 1. Johannes 4:20.

4. Kan du identificere den sande tro?

Hvilket trossamfund bygger hele sin lære på Guds ord, bruger Guds navn og forkynder at Guds rige er menneskers eneste håb? Hvilken gruppe mennesker viser kærlighed til deres medmennesker og deltager ikke i krig? Hvad mener du? – Læs 1. Johannes 3:10-12.