Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 LEKTION 4

Hvem er Jesus Kristus?

Hvem er Jesus Kristus?

1. Hvornår begyndte Jesus’ liv?

Hvorfor var Jesus behagelig at være sammen med? – MATTHÆUS 11:29; MARKUS 10:13-16.

Til forskel fra alle andre mennesker havde Jesus levet i himlen som en åndeskabning inden han blev født her på jorden. (Johannes 8:23) Jesus var det første Gud skabte, og han hjalp til med at skabe alt andet. Han er den eneste der er skabt direkte af Jehova, og derfor kaldes han meget passende for Guds ‘enestefødte søn’. (Johannes 1:14) Jesus var Guds talsmand, så han bliver også kaldt “Ordet”. – Læs Ordsprogene 8:22, 23, 30; Kolossenserne 1:15, 16.

2. Hvorfor kom Jesus til jorden?

Gud sendte sin søn til jorden ved at overføre hans liv fra himlen til den jødiske jomfru Marias livmoder. Så Jesus havde ingen jordisk far. (Lukas 1:30-35) Jesus kom til jorden for at (1) lære andre sandheden om Gud, (2) vise hvordan vi kan gøre Guds vilje, også når vi har store problemer, og (3) give sit fuldkomne liv som “en løsesum”. – Læs Matthæus 20:28.

3. Hvorfor har vi brug for en løsesum?

En løsesum er den pris der betales for at få frigivet en person der ellers risikerer at miste livet. (2. Mosebog 21:29, 30) Det har aldrig været Guds hensigt at mennesker skulle blive gamle og dø. Hvordan ved vi det? Gud sagde til det første menneske, Adam, at han ville dø hvis han var ulydig, eller syndede, som Bibelen kalder det. Så hvis Adam ikke havde syndet, ville han aldrig have behøvet at dø. (1. Mosebog 2:16, 17; 5:5) Det fremgår af Bibelen at døden “kom ind i” verden gennem Adam. Adam gav på den måde synden og  dens straf, døden, videre til alle sine efterkommere. Vi har derfor brug for en løsesum for at blive udfriet fra døden, som er gået i arv fra Adam. – Læs Romerne 5:12; 6:23.

Hvem var i stand til at betale den løsesum der kunne udfri os fra døden? Når vi dør, betaler vi kun straffen for vores egne synder. Intet ufuldkomment menneske kan betale for andres synder. – Læs Salme 49:7-9.

4. Hvorfor døde Jesus?

I modsætning til os var Jesus fuldkommen. Fordi han aldrig havde syndet, behøvede han altså ikke at dø. Jesus døde derimod for andres synder. Gud gav udtryk for sin store kærlighed til os mennesker ved at sende sin søn til jorden for at han kunne dø for os. Jesus viste kærlighed til os ved at adlyde sin Far og ved at give sit liv for vores synder. – Læs Johannes 3:16; Romerne 5:18, 19.

Se videoen Hvorfor døde Jesus?

5. Hvad foretager Jesus sig nu?

Da Jesus var på jorden, helbredte han syge, gav døde livet igen og hjalp folk i nød. På den måde viste han hvad han vil gøre i fremtiden for alle der adlyder Gud. (Matthæus 15:30, 31; Johannes 5:28) Efter at Jesus døde, gav Gud ham livet igen som en åndeskabning. (1. Peter 3:18) Jesus ventede så ved Guds højre hånd indtil Gud gav ham magt til at herske som konge over hele jorden. (Hebræerne 10:12, 13) Jesus regerer nu som konge i himlen, og hans disciple forkynder denne gode nyhed i hele verden. – Læs Daniel 7:13, 14; Matthæus 24:14.

Jesus vil snart bruge sin magt som konge til at fjerne alle lidelser og de mennesker der forårsager dem. Alle der tror på Jesus og adlyder ham, vil få liv i et paradis på jorden. – Læs Salme 37:9-11.