Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

LEKTION 11

Hvordan er Bibelens principper til gavn for os?

Hvordan er Bibelens principper til gavn for os?

1. Hvorfor har vi brug for vejledning?

Hvad vil princippet om at livet er en gave fra Gud, motivere os til? – SALME 36:9.

Skaberen har langt større visdom end vi har. Han er en kærlig Far der har stor omsorg for os. Det var ikke hans hensigt at vi skulle være uafhængige af ham. (Jeremias 10:23) Ligesom børn har brug for deres forældres vejledning, har vi alle brug for Guds vejledning. (Esajas 48:17, 18) Hans vejledning er en gave som vi blandt andet får gennem de bibelske principper. – Læs 2. Timotheus 3:16.

Jehovas love og principper lærer os den bedste måde at leve på nu og viser os hvordan vi kan få evigt liv. Fordi det er Gud der har skabt os, er det kun rimeligt at vi taknemmeligt tager imod hans vejledning. – Læs Salme 19:7, 11; Åbenbaringen 4:11.

2. Hvad er et bibelsk princip?

Et bibelsk princip er en grundlæggende sandhed. En lov, derimod, gælder ofte et specifikt forhold. (5. Mosebog 22:8) For at forstå hvordan et princip kan anvendes i forskellige situationer, kræver det at vi bruger vores “evne til at tænke”. (Ordsprogene 2:10-12) For eksempel lærer Bibelen at livet er en gave fra Gud. Vi kan lade os lede af denne grundlæggende sandhed når vi er på arbejde, er derhjemme eller færdes i trafikken. Den motiverer os til at være sikkerhedsbevidste. – Læs Apostlenes Gerninger 17:28.

3. Hvad er de to vigtigste principper?

Jesus nævnte de to vigtigste principper vi bør følge. Det første har at gøre med hvad der er selve meningen med livet, nemlig at kende Gud, elske ham og tjene ham trofast. Vi må tage det første princip i betragtning i alt hvad vi foretager os. (Ordsprogene 3:6) Hvis vi gør det, vil vi kunne blive venner med Gud og få sand lykke og evigt liv. – Læs Matthæus 22:36-38.

Det andet princip kan hjælpe os til at komme godt ud af det med andre. (1. Korinther 13:4-7) For at følge det princip må vi efterligne den måde Gud behandler mennesker på. – Læs Matthæus 7:12; 22:39, 40.

4. Hvordan er Bibelens principper til gavn for os?

Bibelen indeholder principper der lærer forældre og børn hvordan de kan have et kærligt forhold til hinanden. (Kolossenserne 3:12-14) Det bibelske princip om at ægteskabet skal være et varigt forhold, er også en stor beskyttelse for familien. – Læs 1. Mosebog 2:24.

At anvende de bibelske principper i vores liv kan være til gavn for os både materielt og følelsesmæssigt. For eksempel er det ofte sådan at arbejdsgivere foretrækker ansatte der følger de bibelske principper om at være ærlig og flittig. (Ordsprogene 10:4, 26; Hebræerne 13:18) Guds ord opfordrer os også til at være tilfredse med at have det nødvendige og at prioritere vores venskab med Gud højere end materielle ting. – Læs Matthæus 6:24, 25, 33; 1. Timotheus 6:8-10.

At følge Bibelens love og principper kan gavne vores helbred. (Ordsprogene 14:30; 22:24, 25) Guds lov mod drikkeri, for eksempel, beskytter os mod livstruende sygdomme og ulykker. (Ordsprogene 23:20) Jehova har intet imod at vi drikker alkohol, hvis bare vi gør det med måde. (Salme 104:15; 1. Korinther 6:10) Bibelens principper hjælper os til ikke alene at være opmærksomme på vores handlinger, men også vores tanker. (Salme 119:97-100) Men sande kristne følger ikke kun Guds normer fordi det gavner dem selv. De gør det først og fremmest fordi de ønsker at vise Jehova ære. – Læs Matthæus 5:14-16.