Er livet en Skabers værk?

Det betyder noget hvad du tror om livets oprindelse.

Indledning

Er Jorden designet til liv? Er evolutionslæren funderet på kendsgerninger?

Hvad mener du?

Måske tror du på Gud og har en vis respekt for Bibelen, men vil også gerne lytte til højtuddannede forskere der ikke tror på at livet blev til ved en skabelse.

Den levende planet

Livet på Jorden ville være umuligt hvis det ikke var for nogle “heldige sammentræf”. Er de sammentræf et resultat af blinde tilfældigheder eller af intelligent design?

Hvem fandt på det først?

Forskere frembringer efterligninger af systemer i naturen med henblik på at løse konstruktionsmæssige problemer. Hvis en efterligning forudsætter intelligens, hvad så med originalen?

Evolution – myter og fakta

En teori inden for evolution går ud på at mutationer kan forandre en art af planter eller dyr til en helt ny art. Bygger denne teori på fakta?

Videnskaben og skabelsesberetningen

Har videnskaben modbevist Bibelens skabelsesberetning?

Betyder det noget hvad man tror?

Har din overbevisning i forbindelse med evolution betydning for din opfattelse af meningen med livet?

Kildehenvisninger

Se hvilke kilder denne brochure bygger på.