Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Oldtidens Mellemøsten

Oldtidens Mellemøsten

En historisk-geografisk betegnelse der henviser til et område i det sydvestlige Asien.

Det drejer sig ikke om et præcist afgrænset område, men udtrykket bruges om det område der strækker sig fra Tyrkiet mod vest til Iran mod øst (nogle sætter grænsen ved Indusfloden i det nuværende Pakistan). Det når fra Kaukasus mod nord til Den Arabiske Halvø mod syd; ofte regnes Egypten med. Nogle kalder det for Mellemøsten, mens andre foretrækker betegnelsen Vestasien. Hvis betegnelsen “Det Nære Østen” (eller “Nærorienten”) bruges, hentyder det til at området ligger “nær” Europa.