Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Herodes’ parti

Herodes’ parti

Tilhængerne af dette parti blev kaldt herodianere. Det var et nationalistisk parti som politisk støttede det herodianske dynasti, der havde sin myndighed fra Rom. Sandsynligvis hørte nogle af saddukæerne til dette parti. Herodianerne sluttede sig til farisæerne i deres modstand mod Jesus. – Mr 3:6.