Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bestemt artikel

Bestemt artikel

Et grammatisk udtryk som betegner en ordklasse der bruges på nogle sprog for at angive at et navneord står i bestemt form. Det engelske ord the er en bestemt artikel. På dansk angives den bestemte form ikke ved hjælp af et foranstillet ord, men ved hjælp af en endelse, nemlig -en eller -et. For eksempel: manden, huset.

På koinégræsk bruges en bestemt artikel der til en vis grad svarer til den engelske artikel the. På græsk hedder den bestemte artikel (i hankøn) ho. Den kan bruges til at lade et navneord betegne en specifik person eller ting. For eksempel står det græske ord diabolos, der betyder “bagvasker”, ofte med den bestemte artikel, og dermed henviser det til en bestemt person, nemlig Djævelen (ho diabolos, der betyder “Bagvaskeren”). Nogle steder står titlen “Kristus” også med den bestemte artikel (ho Christos). Det viser at der hentydes til en bestemt “Kristus”, nemlig Jesus, den lovede Messias. På græsk bøjes den bestemte artikel i køn, tal og kasus. Med den bestemte artikel kan man derfor vise om et navneord er hankøn, hunkøn eller intetkøn, om det står som grundled, genstandsled eller hensynsled og så videre. Når den bestemte artikel på græsk optræder i bøjet form, skal den på dansk nogle gange gengives med et forholdsord som “for” eller “til”.

Hvis et navneord på koinégræsk står uden nogen artikel, er det i ubestemt form og kan på dansk gengives med en ubestemt artikel (for eksempel: en mand, et hus). Afhængigt af sammenhængen kan det også gengives med et udsagnsord eller et tillægsord. For eksempel kan det græske ord diabolos, når det står uden artikel foran, enten gengives med “en bagvasker” eller “at bagtale”. (Joh 6:70; 1Ti 3:11; Tit 2:3) – Flere oplysninger om den bestemte artikel på græsk findes i The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, Appendix 7B: “Features of Biblical Greek – the Article.”