Gå direkte til indholdet

Hvad nu hvis jeg er afhængig af pornografi?

Hvad nu hvis jeg er afhængig af pornografi?

Hvad du kan gøre

 Forstå hvad pornografi i virkeligheden er. Pornografi er intet mindre end et forsøg på at nedværdige noget som Gud har skabt til at være ærefuldt. Når du betragter pornografi i det lys, vil det hjælpe dig til at ‘hade det onde’. – Salme 97:10.

 Tænk over konsekvenserne. Pornografi nedværdiger dem der vises billeder af. Det fordærver også den der kigger på det. Det er med god grund at Bibelen siger: “Den kloge ser ulykken og skjuler sig.” – Ordsprogene 22:3.

 Træf en fast beslutning. “Jeg har aflagt et højtideligt løfte om ikke at se med begær på en ung pige,” sagde den trofaste mand Job. (Job 31:1, Today’s English Version) Her er nogle ‘højtidelige løfter’ du kan aflægge:

  •  Jeg vil ikke bruge internettet når jeg er alene.

  •  Jeg vil med det samme lukke pop op-vinduer og forlade hjemmesider der indeholder seksuelt ophidsende billeder.

  •  Jeg vil tale med en moden ven hvis jeg får et tilbagefald.

Jo oftere man ser på pornografi, jo sværere er det at bryde vanen

 Nævn problemet i bøn til Gud. Salmisten bønfaldt Jehova Gud: “Lad mine øjne vige fra at se på det der er uden værdi.” (Salme 119:37) Gud ønsker at det skal lykkes for dig at bryde vanen, og hvis du beder til ham, kan han give dig styrken til at gøre det rigtige! – Filipperne 4:13.

 Tal med nogen om det. At betro sig til en kan være et vigtigt skridt på vejen mod at bryde vanen. – Ordsprogene 17:17.

 Husk dette: Hver gang du afviser pornografi, har du vundet en betydningsfuld sejr. Fortæl Jehova Gud om denne sejr, og tak ham for den styrke han har givet dig. Ved at undgå pornografi får du hans hjerte til at fryde sig! – Ordsprogene 27:11.