Gå direkte til indholdet

UNGE SPØRGER

Er homoseksualitet forkert?

Er homoseksualitet forkert?

 “En af de sværeste ting jeg kæmpede med under min opvækst, var at jeg følte mig tiltrukket af mit eget køn. Engang troede jeg at det bare var en fase jeg skulle igennem, men jeg har stadig de følelser.” – David, 23.

 David er kristen og vil gerne gøre det Gud synes om. Kan han gøre det og samtidig føle sig tiltrukket af sit eget køn? Hvordan ser Gud egentlig på homoseksualitet?

 Hvad siger Bibelen?

 Folks syn på homoseksualitet varierer måske fra den ene kultur til den anden eller fra en tidsperiode til en anden. Men kristne lader sig ikke styre af en populær holdning og føres ikke “hid og did af enhver lærdoms vind”. (Efeserne 4:14) I stedet baserer de deres syn på homoseksuelle handlinger (og alle andre handlinger for den sags skyld) på det Bibelen siger.

 I Bibelen er det klart og tydeligt beskrevet hvordan Gud betragter homoseksualitet:

  •  “Du må ikke ligge hos en mand som man ligger hos en kvinde.” – 3 Mosebog 18:22.

  •  ‘Derfor overgav Gud dem, i overensstemmelse med deres hjerters lyster, til vanærende seksuelle lidenskaber, for deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige.’ – Romerne 1:24, 26.

  •  “Bliv ikke vildledt. Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd der bruges til unaturlige formål, eller mænd som ligger hos mænd, eller tyve eller havesyge eller drankere eller spottere eller udsugere skal arve Guds rige.” – 1 Korinther 6:9, 10.

 Guds normer gælder i virkeligheden alle mennesker, uanset om man er tiltrukket af sit eget eller det modsatte køn. Fakta er at alle må vise selvkontrol når det handler om at have lyst til noget Gud ikke tolererer. – Kolossenserne 3:5.

 Betyder det at ...?

 Betyder det at Bibelen opfordrer til had mod homoseksuelle?

 Nej. Bibelen opfordrer ikke til at man hader nogen som helst. I stedet tilskynder den til at man skal holde ‘fred med alle’, uanset deres livsstil. (Hebræerne 12:14) Det er altså forkert at deltage i mobning, hadforbrydelser eller nogen anden form for dårlig behandling af homoseksuelle.

 Betyder det at kristne skal opponere imod love der tillader homoseksuelle ægteskaber?

 Bibelen viser at Guds norm for ægteskab er foreningen af en mand og en kvinde. (Mattæus 19:4-6) Men debatten om love vedrørende ægteskab mellem to af samme køn handler om politik, ikke moral. Bibelen siger at kristne skal være neutrale når det gælder politik. (Johannes 18:36) De taler derfor hverken for eller imod love der handler om ægteskab mellem to af samme køn eller homoseksuelle handlinger.

 Men hvad nu hvis ...?

 Men hvad nu hvis man lever som homoseksuel? Kan man så forandre sig?

 Ja. Det var der faktisk nogle i det første århundrede der gjorde! Efter at have sagt at de der praktiserer homoseksualitet, ikke skal arve Guds rige, siger Bibelen: “Og dog er det sådan nogle af jer har været.” – 1 Korinther 6:11.

 Betyder det at de der er stoppet med at praktisere homoseksualitet, ikke længere føler sig tiltrukket af sit eget køn? Nej. Bibelen siger: “Ifør jer den nye personlighed, som gennem nøjagtig kundskab fornys.” (Kolossenserne 3:10) Det betyder at forandringer ikke sker på en gang, men er en vedvarende proces.

 Men hvad nu hvis en der gerne vil leve efter Guds normer, stadig har homoseksuelle tilbøjeligheder?

 Uanset hvilken tilbøjelighed en person har, kan vedkommende vælge ikke at lade sig styre af den. Hvordan? Bibelen siger: “Bliv ved med at vandre ved ånd, så vil I ikke opfylde noget som helst kødeligt ønske.” – Galaterne 5:16.

 Læg mærke til at verset ikke siger at personen ikke længere har nogen kødelige ønsker. Men en god åndelig rutine med bibelstudium og bøn vil gøre ham eller hende i stand til at modstå disse ønsker.

 David, der er nævnt i indledningen, fandt ud af at det er rigtigt – især efter at han fortalte sine kristne forældre om det han kæmpede med. “Det var en kæmpe lettelse,” siger han, “og jeg ville sikkert have nydt mine teenageår meget mere hvis jeg havde talt med dem om det noget før.”

 Vi bliver lykkeligere når vi holder os til Jehovas normer. Vi er overbevist om at de er “retskafne, fryder hjertet”, og “ved at holde dem lønnes man stort.” – Salme 19:8, 11.