Gå direkte til indholdet

UNGE SPØRGER

Hvordan kan jeg enes med mine forældre?

Hvordan kan jeg enes med mine forældre?

 Quiz om konflikter

 •    Hvem af dine forældre er du oftest uenig med?

  •  Far

  •  Mor

 •    Hvor ofte udvikler det sig til en konflikt?

  •  Sjældent

  •  Nogle gange

  •  Ret tit

 •    Hvor alvorlig bliver konflikten?

  •  Den bliver løst hurtigt og fredeligt.

  •  Den bliver løst, men først efter en lang diskussion.

  •  Den bliver ikke løst, selv efter at vi har diskuteret i lang tid.

 Hvis det ikke virker til at du kan enes med dine forældre, tænker du måske at det er dem der bør gøre noget for at lette situationen. Men som vi skal se, er der noget du kan gøre for at konflikterne ikke opstår så tit og ikke bliver så store. Tænk først over ...

 Hvorfor der opstår konflikter

 •   Evnen til at tænke. Jo ældre du bliver, jo mere begynder du at tænke dybere over tingene. Du begynder også at få nogle stærke meninger – som godt kan ligge langt fra dine forældres. Men alligevel står der i Bibelen: “Ær din fader og din moder.” – 2 Mosebog 20:12.

   Faktum: Det kræver modenhed og øvelse at være uenig uden at blive ubehagelig.

 •   Uafhængighed. Efterhånden som du bliver mere voksen, vil dine forældre sandsynligvis give dig større frihed. Problemet er at de nok ikke giver dig så meget frihed som du kunne ønske dig, eller så hurtigt du kunne tænke dig det – og det kan føre til konflikter. Bibelen siger dog: “Vær lydige mod jeres forældre.” – Efeserne 6:1.

   Faktum: Hvor meget frihed dine forældre giver dig, er ofte afhængig af hvordan du administrerer den frihed du allerede har.

 Hvad du kan gøre

 •   Koncentrer dig om din rolle. I stedet for at give dine forældre hele skylden for en konflikt, tænk så over hvad du kan gøre for at skabe fred. “Det er ikke altid det dine forældre siger, men måden du reagerer på, der får en konflikt til at blusse op,” siger en ung mand der hedder Jeffrey. “Man kan gøre meget for at glatte tingene ud ved at tale stille og roligt.”

   Bibelen siger: “Så vidt det står til jer, hold fred.” – Romerne 12:18.

 •   Lyt. “Det synes jeg er noget af det sværeste,” indrømmer Samantha på 17. “Men jeg har også opdaget at når forældre ser at deres børn lytter, er der større chance for at de vil lytte til dem.”

   Bibelen siger: ‘Vær hurtig til at høre og langsom til at tale.’ – Jakob 1:19.

  En konflikt er som ild – hvis den ikke kommer under kontrol kan den udvikle sig til en altødelæggende brand

 •   Tænk som en medspiller. Forhold dig til en konflikt som du ville forholde dig til en sportskamp, for eksempel en tenniskamp. Anbring problemet – ikke dine forældre – på den anden side af nettet. “I en konflikt vil forældre gerne have gennemført det de mener er bedst for deres teenager, og teenageren vil gerne have gennemført det han mener er bedst for ham selv,” siger Adam, en ung mand. “I det mindste i teorien arbejder de hen imod det samme mål.”

   Bibelen siger: ‘Jag efter det der skaber fred.’ – Romerne 14:19.

 •   Vær forstående. “Jeg synes det hjælper at minde mig selv om at forældre også har deres at kæmpe med, problemer der ofte er lige så skræmmende som vores,” siger en teenager der hedder Sarah. En ung kvinde der hedder Carla, går et skridt videre. “Jeg forsøger at sætte mig i mine forældres sted,” siger hun. “Hvordan ville det være at skulle opdrage et barn og stå i den samme situation? Hvad ville være det bedste for mit barn?”

   Bibelen siger: ‘Hav ikke blot øje for jeres egne interesser, men også for de andres’ – Filipperne 2:4.

 •   Adlyd. Det er hvad Bibelen siger at du skal gøre. (Kolossenserne 3:20) Og alt vil gå meget lettere for dig, hvis du retter dig efter dine forældre. “Livet er mindre stressende når jeg bare gør det mine forældre beder mig om,” siger Karen, en ung kvinde. “De har allerede ofret meget for mig, så det er da det mindste jeg kan gøre.” Noget af det bedste du kan gøre for at afværge en konflikt, er at adlyde dine forældre!

   Bibelen siger: “Hvor der ikke er noget brænde, går ilden ud.” – Ordsprogene 26:20.

 Tip. Hvis du har svært ved at udtrykke dine tanker, så skriv dem ned på et stykke papir eller skriv en sms. “Det gør jeg når jeg ikke lige er i humør til at snakke,” siger en teenager der hedder Alyssa. “Så kan jeg bedre udtrykke mig uden jeg kommer til at råbe eller sige noget jeg senere fortryder.”