Gå direkte til indholdet

UNGE SPØRGER

Hvad skal jeg vide om alkohol?

Hvad skal jeg vide om alkohol?

 Ifølge Bibelen er det ikke forkert at drikke alkohol i moderate mængder så længe man ikke overtræder landets love. Men drukkenskab er ikke acceptabelt. – Salme 104:15; 1 Korinther 6:10.

 Hvad kan du gøre hvis du føler dig presset til at drikke under omstændigheder hvor enten loven eller dine forældre ikke tillader det?

 Tænk dig om

 Andre unge synes måske ikke at man kan have det sjovt uden at drikke. Men hvilke konsekvenser kan det få hvis man drikker?

  •  Problemer med loven. Alt efter hvor du bor, kan du få en bøde, blive sigtet for en lovovertrædelse, miste dit kørekort, blive idømt samfundstjeneste eller endda ryge i fængsel. – Romerne 13:3.

  •  Dårligt omdømme. Hvis du er påvirket af alkohol, svækker det din selvkontrol. Det kan få dig til at sige eller gøre noget du senere vil fortryde. (Ordsprogene 23:31-33) Og hvis noget af det havner på de sociale medier, kan det tage meget lang tid at få et godt omdømme igen.

  •  Svækket dømmekraft og risiko for overfald. Hvis du har drukket, kan du lettere blive påvirket af andre til at gøre noget risikabelt eller endda ulovligt. Det kan desuden gøre dig til et let offer for voldelige eller seksuelle overgreb.

  •  Afhængighed. Undersøgelser peger på at jo tidligere man begynder at drikke, jo større risiko er der for at blive afhængig. Hvis man drikker for at tackle stress, ensomhed og kedsomhed, kan man komme ind i en ond cirkel der bliver sværere og sværere at slippe ud af.

  •  Dødsfald. I løbet af et af de seneste år har alkoholrelaterede færdselsuheld kostet et menneske livet hvert 52. minut i USA. I en femårig periode var der hvert år mere end 1.500 personer under 21 der mistede livet som følge af spirituskørsel. Selv hvis du ikke har drukket, udsætter du dig for stor fare hvis du kører med nogen der har drukket.

 Lav en aftale med dig selv

 Du kan spare dig selv for mange alvorlige konsekvenser ved i forvejen at beslutte hvad du vil gøre.

 Princip fra Bibelen: “Den kloge ser ulykken og skjuler sig.” (Ordsprogene 22:3) Det er ikke klogt at drikke før man skal ud at køre eller lave noget som helst andet der kræver fuld koncentration.

 Aftale: ‘Hvis jeg vælger at drikke alkohol, skal det først være når jeg er gammel nok og under de rigtige omstændigheder.’

 Princip fra Bibelen: “Den man overvindes af, er man træl af.” (2 Peter 2:19) Hvis du drikker bare fordi andre gør det, lader du i virkeligheden andre styre dit liv. Og hvis du drikker fordi du keder dig eller er stresset, lærer du ikke at tackle dine problemer.

 Aftale: ‘Jeg vil ikke lade andre presse mig til at drikke.’

 Princip fra Bibelen: “Vær ikke blandt dem der drikker sig fulde.” (Ordsprogene 23:20) En dårlig omgangskreds kan påvirke dine alkoholvaner og få dig til at bryde den aftale du har lavet med dig selv.

 Aftale: ‘Jeg vil ikke være venner med nogen der drikker for meget.’