Lær af Josefs eksempel. Download siderne, læs bibelhistorien, og lev dig ind i beretningen!