Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Vil Gud tilgive mig?

Hvad Bibelen siger

Ja, Gud vil tilgive dine synder hvis du tager de rigtige skridt. Bibelen siger at Gud er parat til at tilgive, og at han gør det helt og holdent. (Nehemias 9:17; Salme 86:5; Esajas 55:7) Når han tilgiver os, gør han det fuldstændigt. Vores synder bliver “slettet”, eller visket ud. (Apostelgerninger 3:19) Gud tilgiver også for evigt, for han siger: “Jeg vil ikke mere huske deres synd.” (Jeremias 31:34) Når han har tilgivet, vil han ikke rippe op i vores synder for at anklage eller straffe os igen og igen.

Guds tilgivelse er imidlertid ikke baseret på svaghed eller sentimentalitet. Han går aldrig på kompromis med sine retfærdige normer. Derfor er der nogle synder han ikke vil tilgive. – Josua 24:19, 20.

Hvordan man får Guds tilgivelse – skridt for skridt

  1. Erkend at din synd er en overtrædelse af Guds normer. Det kan godt være at andre er blevet såret af dine handlinger, men du må først og fremmest indse at du har syndet mod Gud. – Salme 51:1, 4; Apostelgerninger 24:16.

  2. Indrøm din synd over for Gud i bøn. – Salme 32:5; 1 Johannes 1:9.

  3. Vær ked af det du har gjort. Denne “bedrøvelse på en måde som Gud vil det” fører til anger, eller en ændret indstilling. (2 Korinther 7:10) Det indbefatter at man fortryder de forkerte skridt der førte til at man syndede. – Mattæus 5:27, 28.

  4. ‘Vend om’ ved at ændre din handlemåde. (Apostelgerninger 3:19) Det kan indebære at du undgår at gentage en bestemt forkert handling, eller at du må ændre hele din måde at tænke og handle på. – Efeserne 4:23, 24.

  5. Gør noget for at rette fejlen eller udbedre den skade der er sket. (Mattæus 5:23, 24; 2 Korinther 7:11) Sig undskyld til dem der har lidt under det du gjorde eller undlod at gøre, og prøv så vidt muligt at gøre det godt igen. – Lukas 19:7-10.

  6. Bed Gud om tilgivelse på grundlag af det offer Jesus har bragt. (Efeserne 1:7) Hvis Gud skal kunne besvare dine bønner, må du selv tilgive dem der har syndet mod dig. – Mattæus 6:14, 15.

  7. Hvis det er en alvorlig synd du har begået, så tal med en der er kvalificeret til at give dig den åndelige hjælp du har brug for, og som kan bede til Gud for dig. – Jakob 5:14-16.

Forkerte opfattelser af det at få Guds tilgivelse

“Jeg har syndet så meget at jeg ikke kan blive tilgivet.”

Gud tilgav David for både ægteskabsbrud og mord

Så længe vi følger de skridt Gud har beskrevet i Bibelen, vil vi blive tilgivet, for hans villighed til at tilgive er større end vores synder. Han kan både tilgive alvorlige synder og synder der er blevet gentaget mange gange. – Ordsprogene 24:16; Esajas 1:18.

For eksempel blev kong David af Israel tilgivet for både ægteskabsbrud og mord. (2 Samuel 12:7-13) Apostlen Paulus, der følte sig som verdens største synder, blev også tilgivet. (1 Timoteus 1:15, 16) Selv de jøder i det første århundrede som havde slået Jesus Kristus ihjel, blev tilgivet hvis de forandrede sig. – Apostelgerninger 3:15, 19.

“Hvis jeg bekender mine synder for en præst, får jeg syndsforladelse.”

I dag er der ikke noget menneske der har bemyndigelse til at tilgive andres synder mod Gud. Det at tale med en anden om det man har gjort, kan hjælpe en til at få det bedre, men det er kun Gud der kan tilgive synder. – Efeserne 4:32; 1 Johannes 1:7, 9.

Hvis det er tilfældet, hvad mente Jesus så da han sagde følgende til apostlene: “Når I tilgiver nogen deres synder, så er de tilgivet dem; når I fastholder nogens, så er de fastholdt”? (Johannes 20:23) Han talte om en særlig bemyndigelse han ville give apostlene når de modtog den hellige ånd. – Johannes 20:22.

Som lovet modtog apostlene denne gave da den hellige ånd blev udgydt over dem i år 33. (Apostelgerninger 2:1-4) Apostlen Peter brugte denne myndighed da han dømte disciplene Ananias og Safira. Med Guds hjælp kunne Peter gennemskue deres bedrageri, og den dom han afsagde, viste at deres synd ikke ville blive tilgivet. – Apostelgerninger 5:1-11.

Dén mirakuløse gave – og andre af den hellige ånds gaver, som for eksempel det at kunne helbrede og tale i tunger – ophørte da apostlene døde. (1 Korinther 13:8-10) Altså er der intet menneske i dag der kan frikende andre for deres synder.