Gå direkte til indholdet

Verdensfred – kun en drøm?

Verdensfred – kun en drøm?

Hvad Bibelen siger

 Menneskers forsøg på at indføre verdensfred er slået fejl og vil blive ved med at slå fejl af flere grunde:

  •   “Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.” (Jeremias 10:23) Menneskene blev hverken skabt med evnen eller retten til selv at styre, så de vil ikke kunne oprette varig fred.

  •   “Sæt ikke din lid til jordiske ledere; intet menneske kan frelse dig. Når de dør, vender de tilbage til støvet; på den dag ophører alle deres planer.” (Salme 146:3, 4, Good News Translation) Verdens ledere, selv de der har de bedste motiver, kan ikke udtænke varige løsninger på de grundlæggende årsager til krig.

  •   “I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være ... vilde, uden kærlighed til det gode, forrædere, egenrådige, opblæste.” (2 Timoteus 3:1-4) Vi lever i “de sidste dage” for denne onde verden, hvor den udbredte holdning gør det svært at opnå fred.

  •   “Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode.” (Åbenbaringen 12:12) Djævelen, Guds fjende, er blevet begrænset til jordens nærhed og påvirker menneskene til at følge sin onde indstilling. Så længe han er “denne verdens hersker”, vil vi aldrig kunne opnå fred. – Johannes 12:31.

  •   “[Guds rige] vil knuse og gøre ende på alle disse riger [der modstår Gud], men selv bestå evindelig.” (Daniel 2:44) Guds rige, og ingen jordisk regering, vil opfylde vores ønske om varig verdensfred. – Salme 145:16.