Gå direkte til indholdet

Var Jesus gift? Havde Jesus søskende?

Var Jesus gift? Havde Jesus søskende?

Hvad Bibelen siger

 Det fremgår tydeligt af Bibelen at Jesus ikke var gift, selvom den ikke specifikt kommer ind på spørgsmålet. a Tænk over følgende.

  1.   Bibelen omtaler hyppigt Jesus’ familie såvel som nogle kvinder der fulgte ham under hans tjeneste og var til stede da han blev henrettet, men der står ingen steder at han havde en hustru. (Mattæus 12:46, 47; Markus 3:31, 32; 15:40; Lukas 8:2, 3, 19, 20; Johannes 19:25) Den mest plausible grund til at Bibelen intet nævner om dette spørgsmål, er at han aldrig giftede sig.

  2.   Angående det at forblive ugift for at kunne gøre mere i tjenesten for Gud sagde Jesus til sine disciple: “Lad den der kan give rum for det, give rum for det.” (Mattæus 19:10-12) Han var et forbillede for dem der vælger ikke at gifte sig så de i endnu større udstrækning kan tjene Gud. – Johannes 13:15; 1 Korinther 7:32-38.

  3.   Lige inden Jesus døde, sørgede han for at nogen tog sig af hans mor. (Johannes 19:25-27) Hvis Jesus havde været gift eller fået børn, ville han også have sørget for at nogen tog sig af sådanne nære familiemedlemmer.

  4.   Bibelen anfører Jesus som et eksempel for ægtemænd, men den henviser ikke til hvordan han behandlede en hustru. Tværtimod siger den: “I mænd, elsk fortsat jeres hustruer, ligesom Messias også elskede menigheden og gav sig selv hen for den.” (Efeserne 5:25) Hvis Jesus rent faktisk havde været gift da han var på jorden, ville verset så ikke have henvist til hans eksempel som fuldkommen ægtemand?

Havde Jesus søskende?

 Ja, Jesus havde mindst seks søskende: brødrene Jakob, Josef, Simon og Judas samt mindst to søstre. (Mattæus 13:54-56; Markus 6:3) Disse søskende var biologiske børn af Jesus’ mor, Maria, og hendes mand, Josef. (Mattæus 1:25) Bibelen kalder Jesus for Marias “førstefødte”, og deraf kan det udledes at hun havde andre børn. – Lukas 2:7.

Fejlagtige opfattelser angående Jesus’ brødre

 Nogle har forsøgt at forklare udtrykket “brødre” på forskellige måder for at støtte den tanke at Maria forblev jomfru hele livet. For eksempel mener nogle at Jesus’ brødre i virkeligheden var Josefs sønner fra et tidligere ægteskab. Men Bibelen viser at Jesus arvede den juridiske ret til det kongedømme der var blevet lovet David. (2 Samuel 7:12, 13; Lukas 1:32) Hvis Josef havde været far til ældre sønner end Jesus, ville den ældste af dem have været Josefs juridiske arving.

 Kunne udtrykket henvise til Jesus’ disciple, eller åndelige brødre? Denne tanke er i modstrid med Bibelen, som siger at hans brødre på et tidspunkt ‘ikke troede på ham’. (Johannes 7:5) Bibelen skelner mellem Jesus’ brødre og hans disciple. – Johannes 2:12.

 Ifølge en anden teori var Jesus’ brødre i virkeligheden hans fætre. Men i De Græske Skrifter bruges forskellige ord for “bror”, “slægtning” og “fætter”. (Lukas 21:16; Kolossenserne 4:10) Mange bibelforskere anerkender at Jesus’ brødre og søstre var hans rigtige søskende. For eksempel står der i The Expositor’s Bible Commentary: “Den mest naturlige måde at forstå udtrykket ‘brødre’ på ... er at det henviser til Marias og Josefs sønner og derfor til Jesu brødre på mødrene side.” b

a Bibelen omtaler ganske vist Kristus som en brudgom, men sammenhængen viser klart at denne beskrivelse er symbolsk. – Johannes 3:28, 29; 2 Korinther 11:2.

b Se også The Gospel According to St. Mark, anden udgave, af Vincent Taylor, side 249, og A Marginal Jew – Rethinking the Historical Jesus, af John P. Meier, bind 1, side 331-332.