Hvad Bibelen siger

Ja. Bibelen, en bog fra gammel tid der indeholder stor visdom, giver svar på livets store spørgsmål og kan hjælpe dig til at blive glad og tilfreds. Tænk over nogle af de spørgsmål den besvarer.

  1. Findes der en skaber? Bibelen siger at Gud “har skabt alle ting”. (Åbenbaringen 4:11) Som den der har skabt os, ved Gud hvad vi behøver for at føle os godt tilpas og finde glæde ved livet.

  2. Er Gud interesseret i mig? Bibelen beskriver ikke Gud som en der holder sig på afstand af menneskene, men siger at “han ikke er langt borte fra en eneste af os”. (Apostelgerninger 17:27) Han interesserer sig for hvordan det går dig, og ønsker at hjælpe dig til at få et godt liv. – Esajas 48:17, 18; 1 Peter 5:7.

  3. Hvordan kan det at kende Gud give mig et bedre liv? Gud har skabt os med et ’åndeligt behov’, et medfødt ønske om at forstå meningen og hensigten med livet. (Mattæus 5:3) Vores åndelige behov indbefatter også et ønske om at kende Skaberen og have et nært forhold til ham. Gud vil glæde sig over at du ønsker at lære ham kende, for Bibelen siger: “Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.” – Jakob 4:8.

Millioner af mennesker har erfaret at det at få et nært forhold til Gud har givet dem et bedre liv og gjort dem mere tilfredse. At kende Gud betyder ikke at ens liv vil være problemfrit, men visdommen i Bibelen kan hjælpe dig til

Mange af de trossamfund der bruger Bibelen, følger ikke dens lære. Men den sande tro, som holder sig til hvad Bibelen virkelig lærer, vil hjælpe dig til at lære Gud at kende.