Gå direkte til indholdet

Er det nok at tro på Jesus for at blive frelst?

Er det nok at tro på Jesus for at blive frelst?

Hvad Bibelen siger

 Kristne tror at Jesus døde for alle menneskers synder. (1. Peter 3:18) Men for at blive frelst må man gøre mere end blot at tro på at Jesus er vores Frelser. Dæmonerne ved at Jesus er “Guds Søn”, men de vil blive tilintetgjort, ikke frelst. – Lukas 4:41; Judas 6.

 Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?

  •   Tro på at Jesus ofrede sit liv for vores synder. (Apostlenes Gerninger 16:30, 31; 1. Johannes 2:2) Man må tro på at Jesus var en virkelig person, og at alt hvad Bibelen siger om ham, er sandt.

  •   Find ud af hvad Bibelen virkelig lærer. (2. Timotheus 3:15) I Bibelen står der at apostlen Paulus og Silas sagde til en fangevogter: “Du skal tro på Herren Jesus, og så vil du blive frelst.” Derefter begyndte de at undervise fangevogteren i “Jehovas a ord”. (Apostlenes Gerninger 16:31, 32) Det indikerer at fangevogteren ikke kunne få ægte tro på Jesus før han havde en grundlæggende forståelse af Guds ord. Han måtte få nøjagtig kundskab ud fra Skrifterne. – 1. Timotheus 2:3, 4.

  •   Angre. (Apostlenes Gerninger 3:19) Du må angre, eller være oprigtigt ked af, dine tidligere forkerte tanker og handlinger. Din anger vil være tydelig for andre når du stopper med at gøre ting Gud ikke godkender, og begynder at “leve på en måde der stemmer med [din] anger.” – Apostlenes Gerninger 26:20.

  •   Bliv døbt. (Matthæus 28:19) Jesus sagde at de der ville være hans disciple, skulle døbes. Den føromtalte fangevogter blev døbt. (Apostlenes Gerninger 16:33) Og efter at apostlen Peter havde undervist en stor folkemængde i sandheden om Jesus, “blev de der med glæde tog imod hans ord, døbt”. – Apostlenes Gerninger 2:40, 41.

  •   Følg Jesus. (Hebræerne 5:9) De der holder alt hvad Jesus har befalet, viser i deres måde at leve på at de er hans disciple. (Matthæus 28:20) De følger opfordringen: “I skal gøre det Guds ord siger, og ikke bare høre det.” – Jakob 1:22.

  •   Hold ud til enden. (Markus 13:13) Jesus’ disciple “har brug for udholdenhed” for at blive frelst. (Hebræerne 10:36) For eksempel fulgte apostlen Paulus Jesus’ lære og var lydig mod Gud lige fra den dag han blev kristen, og indtil han døde. – 1. Korinther 9:27.

 Kan man blive frelst ved at bede “Synderens bøn”?

 Inden for nogle trosretninger beder man bønner som “Synderens bøn” og “Frelsens bøn”. Ofte indrømmer de der beder sådanne bønner, at de er syndere, og giver udtryk for deres tro på at Jesus døde for deres synder. De beder også Jesus om at komme ind i deres hjerte eller liv. Men Bibelen nævner ikke den slags ensformige bønner og anbefaler heller ikke at bede på den måde.

 Nogle tror at de er garanteret evig frelse efter at have bedt “Synderens bøn”. Men ingen bøn kan i sig selv garantere frelse. Som ufuldkomne mennesker bliver vi ved med at begå fejl. (1. Johannes 1:8) Derfor lærte Jesus sine disciple at bede regelmæssigt om tilgivelse for deres synder. (Lukas 11:2, 4) Nogle kristne mistede dog deres håb om at blive frelst fordi de stoppede med at tjene Gud. – Hebræerne 6:4-6; 2. Peter 2:20, 21.

 Hvor stammer “Synderens bøn” fra?

 Historikere har forskellige meninger om hvor “Synderens bøn” stammer fra. Nogle mener at det er en tradition der opstod under Reformationen. Andre mener at man begyndte at bede “Synderens bøn” i religiøse bevægelser i løbet af det 18. og 19. århundrede. Uanset hvad er det ikke noget man kan finde belæg for i Bibelen – faktisk går det imod dens lære.

a Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.