Gå direkte til indholdet

Hvad er Toraen?

Hvad er Toraen?

Hvad Bibelen siger

 Ordet “Tora” stammer fra det hebraiske ord Tōrahʹ, der blandt andet kan oversættes med “lov”, “lære” eller “instruktion”. a (Ordsprogene 1:8; 3:1; 28:4) De følgende eksempler viser hvordan dette hebraiske ord anvendes i Bibelen.

  •   Udtrykket Tōrahʹ sigter ofte til de første fem bøger i Bibelen – Første Mosebog, Anden Mosebog, Tredje Mosebog, Fjerde Mosebog og Femte Mosebog. Disse kaldes også Pentateuken, et græsk ord der betyder “bog i fem dele”. Toraen blev skrevet af Moses, så den kaldes “bogen med Mose lov”. (Josua 8:31; Nehemias 8:1) Den blev efter alt at dømme oprindeligt skrevet som én bog, men blev senere delt i fem ruller der var lettere at håndtere.

  •   Tōrahʹ bruges også om de love Israel fik i forbindelse med særlige sider af tilværelsen, som “loven [Tōrahʹ] om syndofferet”, “loven om spedalskhed” og “loven om nasiræeren”. – 3 Mosebog 6:25; 14:57; 4 Mosebog 6:13.

  •   Tōrahʹ sigter undertiden til belæring og instruktion, enten fra forældre, fra vise mennesker eller fra Gud selv. – Ordsprogene 1:8; 3:1; 13:14; Esajas 2:3.

Hvad indeholder Toraen, eller Pentateuken?

  •   Beretningen om hvordan Gud har taget sig af menneskene fra skabelsen til Moses’ død. – 1 Mosebog 1:27, 28; 5 Mosebog 34:5.

  •   Bestemmelserne i forbindelse med Moseloven. (2 Mosebog 24:3) Loven består af mere end 600 bud. Et af de mest fremtrædende er Sjema, eller den jødiske trosbekendelse. En del af Sjema lyder: “Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft.” (5 Mosebog 6:4-9) Jesus beskrev dette som “det største og første bud”. – Mattæus 22:36-38.

  •   Omkring 1.800 forekomster af Guds navn, Jehova. Frem for at forbyde at man brugte Guds navn, indeholder Toraen påbud der krævede at israelitterne udtalte Guds navn. – 4 Mosebog 6:22-27; 5 Mosebog 6:13; 10:8; 21:5.

Fejlagtige opfattelser af Toraen

 Fejlagtig opfattelse: Lovene i Toraen er evigt gældende, må aldrig tilsidesættes.

 Faktum: Nogle bibeloversættelser henviser til særlige forordninger i Toraen – deriblandt dem der er forbundet med sabbatten, præstedømmet og forsoningsdagen – som værende ‘eviggyldige’ eller ‘evige’. (2 Mosebog 31:16, 17; 40:15; 3 Mosebog 16:33, 34, da. aut. © DDB 1992) Det hebraiske ord der bruges i disse vers, kan imidlertid også betyde noget der varer indtil en ubestemt tid, altså ikke noget der nødvendigvis varer evigt. b Efter at Moseloven havde været gældende i cirka 900 år, forudsagde Gud at han ville erstatte den med “en ny pagt”. (Jeremias 31:31-33) “Når [Gud] siger ‘en ny pagt’, har han gjort den første forældet.” (Hebræerne 8:7-13) Den blev erstattet for cirka 2.000 år siden på grundlag af Jesus’ Kristus’ død. – Efeserne 2:15.

 Fejlagtig opfattelse: Jødernes mundtlige overleveringer og Talmud har samme autoritet som den skrevne Tora.

 Faktum: Der er intet skriftligt vidnesbyrd om at Gud gav Moses en mundtlig lov der skulle bruges sammen med den skrevne Tora. I Bibelen står der derimod: “Jehova sagde videre til Moses: ‘Skriv disse ord op.’” (2 Mosebog 34:27) Den mundtlige lov, der senere blev skrevet ned og kendt som Misjna og til sidst indlemmet i Talmud, består af jødiske traditioner der begyndte med farisæerne. Disse traditioner var ofte i konflikt med Toraen. Af den grund sagde Jesus til farisæerne: “I [har] gjort Guds ord ugyldigt på grund af jeres overlevering.” – Mattæus 15:1-9.

 Fejlagtig opfattelse: Kvinder bør ikke undervises i Toraen.

 Faktum: Moseloven indeholdt en forordning om at hele Loven skulle læses for hele Israels folk, deriblandt kvinder og børn. Hvorfor? “For at de kan høre og for at de kan lære, og således frygte Jehova [deres] Gud og tage vare på at følge alle denne lovs ord.” – 5 Mosebog 31:10-12. c

 Fejlagtig opfattelse: Toraen indeholder skjulte budskaber.

 Faktum: Moses, der nedskrev Toraen, sagde at dens budskab er klart og tilgængeligt for alle, ikke skjult i en kode. (5 Mosebog 30:11-14) Den teori at der findes skjulte budskaber i Toraen, stammer fra kabbala, eller den traditionelle jødiske mystik, der benytter “snedigt opfundne” metoder til at fortolke Skrifterne. d – 2 Peter 1:16.

a Se Den Store Danske Encyklopædi under emnet “Torah – Mosebøgerne”.

b Se Theological Wordbook of the Old Testament, bind 2, side 672-673.

c I modsætning til hvad Toraen selv lærer, forbød jødisk juridisk tradition ofte at kvinder studerede Toraen. Ifølge Misjna bliver rabbineren Eliezer ben Hyrcanus for eksempel citereret for at have sagt: “Den der underviser sin datter i Toraen, underviser hende i uanstændighed.” (Sotah 3:4) Den Jerusalemske Talmud indeholder denne udtalelse af ham: “Lad hellere Toraens ord blive brændt op end at blive overgivet til en kvinde.” – Sotah 3:19.

d For eksempel beskriver Encyclopaedia Judaica den kabbalistiske indstilling til Toraen således: “Toraen betyder faktisk ikke noget specifikt, og dog betyder den mange forskellige ting på mange forskellige niveauer.” – Andet oplag, bind 11, side 659.