Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Er der “syv dødssynder”?

Hvad Bibelen siger

Bibelen indeholder ikke en speciel liste med “syv dødssynder”. Men den lærer at den der praktiserer alvorlige synder, ikke vil blive frelst. For eksempel omtales alvorlige synder som seksuel umoralitet, afgudsdyrkelse, spiritisme, vredesudbrud og drukkenskab som “kødets gerninger”. Den siger videre at “de der øver sådanne ting ikke skal arve Guds rige”. – Galaterne 5:19-21. *

Indeholder Bibelen ikke en liste med ‘syv ting som Herren afskyr’?

Jo, det gør den. I den danske autoriserede oversættelse står der i Ordsprogene 6:16: “Der er seks ting, Herren hader, og syv, han afskyr.” Den række af synder der følger efter i Ordsprogene 6:17-19, omfatter imidlertid ikke alle synder. Det er derimod en beskrivelse af nogle grundlæggende kategorier der repræsenterer alle former for uret adfærd, deriblandt forkerte tanker, ord og handlinger. *

Hvad menes der med udtrykket “dødssynd”?

Nogle bibeloversættelser bruger dette udtryk i 1 Johannes 5:16. Udtrykket kan også oversættes med “synd som er til døden”. Hvad er da forskellen mellem “synd som er til døden”, og “synd som ikke er til døden”? – 1 Johannes 5:16.

Bibelen viser klart at al synd fører til døden. Vi kan imidlertid blive frelst fra synd og død gennem løskøbelsen ved Jesus Kristus. (Romerne 5:12; 6:23) En “synd som er til døden”, er altså ikke dækket af Jesus’ offer. Den der begår denne form for synd, er så fast besluttet på at følge en syndig kurs at han aldrig vil ændre sin indstilling eller adfærd. Bibelen omtaler en sådan synd som en der ‘ikke vil blive tilgivet’. – Mattæus 12:31; Lukas 12:10.

^ par. 3 Den liste med 15 eksempler på alvorlige synder der findes i Galaterne 5:19-21, er ikke fuldstændig, for efter dem tilføjer Bibelen ordene “og ting som disse”. Læseren tilskyndes derfor til at bruge sin dømmekraft til at identificere de ting der ikke er opført, men som kommer ind under udtrykket “som disse”.

^ par. 5 Ordsprogene 6:16 indeholder et eksempel på et hebraisk idiom der understreger det andet tal ved at stille det op som en kontrast til det første. Denne måde at udtrykke sig på forekommer ofte i Bibelen. – Job 5:19; Ordsprogene 30:15, 18, 21.