Gå direkte til indholdet

Hvad er den store trængsel?

Hvad er den store trængsel?

Hvad Bibelen siger

 Den store trængsel vil betyde den største trængselstid der nogensinde vil komme over menneskeheden. Ifølge Bibelens profetier vil den indtræffe i “de sidste dage”, eller “endens tid”. (2 Timoteus 3:1; Daniel 12:4) Det vil være “trængselsdage af en sådan art som der ikke har været fra begyndelsen af skabningen som Gud skabte, frem til den tid, og som ikke vil indtræffe igen”. – Markus 13:19; Daniel 12:1; Mattæus 24:21, 22.

Hvad der vil ske under den store trængsel

Hvad der vil ske efter den store trængsel

  •   Satan og dæmonerne spærres inde. En magtfuld engel vil kaste Satan og dæmonerne “i afgrunden”, et symbol på dødlignende inaktivitet. (Åbenbaringen 20:1-3) Satans tilstand i afgrunden kan sammenlignes med det at være spærret inde i et fængsel; han vil være ude af stand til at øve indflydelse nogen som helst steder. – Åbenbaringen 20:7.

  •   Tusindårsriget begynder. Guds rige vil begynde sit tusindårige styre, der vil være til stor velsignelse for menneskene. (Åbenbaringen 5:9, 10; 20:4, 6) “En stor skare” som ingen er i stand til at tælle, “kommer ud af den store trængsel” som de har overlevet, og de vil derfor se begyndelsen af tusindårsriget på jorden. – Åbenbaringen 7:9, 14; Salme 37:9-11.

a I Åbenbaringens Bog bliver falsk religion skildret som Babylon den Store, “den store skøge”. (Åbenbaringen 17:1, 5) Det skarlagenrøde vilddyr, der ødelægger Babylon den Store, er et symbol på den organisation hvis formål er at forene og repræsentere verdens nationer. Den fandtes først som Folkeforbundet, og er nu FN.