Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvad er det skarlagenrøde vilddyr i Åbenbaringen kapitel 17?

Hvad Bibelen siger

Det skarlagenrøde vilddyr der er beskrevet i Åbenbaringen kapitel 17, er et symbol på den organisation hvis målsætning er at forene og repræsentere verdens nationer. Det fremstod først som Folkeforbundet og er nu FN.

Hvordan man identificerer det skarlagenrøde vilddyr

 1. En politisk faktor. Det skarlagenrøde vilddyr har “syv hoveder” som siges at repræsentere “syv bjerge” og “syv konger”, eller regeringsmagter. (Åbenbaringen 17:9, 10) Bjerge og vilddyr bruges i Bibelen som symboler på regeringer eller herskende magter. – Jeremias 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23.

 2. Minder om det verdensomspændende politiske system. Det skarlagenrøde vilddyr ligner det syvhovedede vilddyr i Åbenbaringen kapitel 13, som er et symbol på alle de politiske magter i verden. Begge vilddyr har syv hoveder, ti horn og gudsbespottelige navne. (Åbenbaringen 13:1; 17:3) Disse ligheder er for store til at de kan være tilfældige. Det skarlagenrøde vilddyr er et billede af eller minder om det verdensomspændende politiske system. – Åbenbaringen 13:15.

 3. Får magt fra andre herskende magter. Det skarlagenrøde vilddyr “stammer fra” andre herskende magter eller skylder dem sin eksistens. – Åbenbaringen 17:11, 17.

 4. Er knyttet til religion. Babylon den Store, verdens falske religioner som et hele, sidder på det skarlagenrøde vilddyr, og det viser at vilddyret er under indflydelse af religiøse grupper. – Åbenbaringen 17:3-5.

 5. Vanærer Gud. Vilddyret er “fuldt af gudsbespottelige navne”. – Åbenbaringen 17:3.

 6. Er midlertidigt inaktivt. Det skarlagenrøde vilddyr skulle være i “afgrunden”, * eller være inaktivt, for en tid, men ville stige op igen. – Åbenbaringen 17:8.

Bibelprofetien opfyldes

Bemærk hvordan FN og dets forgænger, Folkeforbundet, har opfyldt Bibelens profeti om det skarlagenrøde vilddyr.

 1. En politisk faktor. FN støtter det politiske system ved at opretholde “alle dens medlemmers suveræne ligeberettigelse”. *

 2. Minder om det verdensomspændende politiske system. I 2011 tilføjede FN medlemsland nummer 193. De hævder derfor at repræsentere størstedelen af verdens nationer og folkeslag.

 3. Får magt fra andre herskende magter. FN skylder medlemslandene sin eksistens og har kun den magt og myndighed som det får fra disse lande.

 4. Er knyttet til religion. Både Folkeforbundet og FN er vedvarende blevet støttet af verdens religioner. *

 5. Vanærer Gud. FN blev oprettet for “at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed”. * Selvom det kan være et prisværdigt mål, vanærer FN Gud ved at hævde at gøre det som han har sagt at kun hans rige kan udrette. – Salme 46:9; Daniel 2:44.

 6. Er midlertidigt inaktivt. Folkeforbundet, der blev oprettet kort efter den første verdenskrig for at opretholde freden, kunne ikke forhindre et internationalt brud på freden. Folkeforbundet blev opløst da den anden verdenskrig brød ud i 1939. I 1945, da den anden verdenskrig sluttede, blev FN oprettet. Dets formål, metoder og opbygning er meget lig Folkeforbundets.

^ par. 10 Ifølge Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words beskriver det græske ord der oversættes med “afgrunden”, “et grænseløst dyb”. King James Version gengiver ordet med “den bundløse afgrund”. I Bibelen betegner det et sted eller en tilstand hvor man er indespærret og fuldstændig inaktiv.

^ par. 13 Se artikel 2 i FN-pagten.

^ par. 16 For eksempel erklærede adskillige protestantiske kirkeretninger i USA i 1918 at Folkeforbundet ville være “det politiske udtryk for Guds rige på jorden”. I 1965 mødtes repræsentanter for buddhismen, den ortodokse kirke, hinduismen, islam, jødedommen, katolicismen og protestantismen i San Francisco for at støtte og bede for FN. Og i 1979 gav pave Johannes Paul II udtryk for håbet om at FN “vedblivende vil være fredens og retfærdighedens fornemste forum”.

^ par. 17 Se artikel 1 i FN-pagten.