Hvad Bibelen siger

Nej. Bibelen siger at vi kun skal bede til Gud, i Jesus’ navn. Jesus sagde til sine disciple: “Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn.” (Mattæus 6:9, den danske autoriserede oversættelse) Han lærte aldrig sine disciple at bede til helgener, engle eller nogen anden end Gud.

Jesus sagde også til sine disciple: “Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Johannes 14:6, da. aut.) Det er kun Jesus der har fået bemyndigelse af Gud til at tjene som mellemmand for os. – Hebræerne 7:25.

Hvad nu hvis jeg både beder til Gud og til helgener?

Som en del af De Ti Bud sagde Gud: “Jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud.” (2 Mosebog 20:5, da. aut. 1931) Hvad menes der med at Gud er nidkær? Det betyder at han kræver udelt hengivenhed, at det kun er ham vi skal tilbede, blandt andet gennem vores bønner. – Esajas 48:11.

Vi krænker Gud hvis vi beder til nogen anden, også selvom det er til helgener eller hellige engle. Da apostelen Johannes ville tilbede en engel, stoppede denne ham ved at sige: “Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesus’ vidnesbyrd. Gud skal du tilbede.” – Åbenbaringen 19:10, da. aut.