Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Skal jeg bede til helgener?

Hvad Bibelen siger

Nej. Bibelen siger at vi kun skal bede til Gud, i Jesus’ navn. Jesus sagde til sine disciple: “Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn.” (Mattæus 6:9, den danske autoriserede oversættelse) Han lærte aldrig sine disciple at bede til helgener, engle eller nogen anden end Gud.

Jesus sagde også til sine disciple: “Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Johannes 14:6, da. aut.) Det er kun Jesus der har fået bemyndigelse af Gud til at tjene som mellemmand for os. – Hebræerne 7:25.

Hvad nu hvis jeg både beder til Gud og til helgener?

Som en del af De Ti Bud sagde Gud: “Jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud.” (2 Mosebog 20:5, da. aut. 1931) Hvad menes der med at Gud er nidkær? Det betyder at han kræver udelt hengivenhed, at det kun er ham vi skal tilbede, blandt andet gennem vores bønner. – Esajas 48:11.

Vi krænker Gud hvis vi beder til nogen anden, også selvom det er til helgener eller hellige engle. Da apostelen Johannes ville tilbede en engel, stoppede denne ham ved at sige: “Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesus’ vidnesbyrd. Gud skal du tilbede.” – Åbenbaringen 19:10, da. aut.

 

Lær mere

Hvordan skal man se på det at bede til „helgener“?

Godkender Gud at vi henvender os til „helgener“ og beder dem gå i forbøn for os? Find ud af hvad Bibelen siger.