Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Er der nogen mennesker der har set Gud?

Hvad Bibelen siger

Ingen mennesker har set Gud i bogstavelig forstand. (2 Mosebog 33:20; Johannes 1:18; 1 Johannes 4:12) Bibelen siger at “Gud er en ånd”, en højere livsform der er usynlig for det menneskelige øje. – Johannes 4:24; 1 Timoteus 1:17.

Englene kan dog se Gud direkte fordi de er åndeskabninger. (Mattæus 18:10) Desuden vil nogle mennesker ved deres død blive oprejst til liv i himlen med et åndeligt legeme, og de vil til den tid blive i stand til at se Gud. – Filipperne 3:20, 21; 1 Johannes 3:2.

Hvordan man kan “se” Gud i dag

Bibelen bruger ofte udtrykket “se” i en billedlig forstand for at beskrive det at få indsigt eller at forstå. (Esajas 6:10; Jeremias 5:21; Johannes 9:39-41) I den betydning kan mennesker i dag se Gud med deres “hjertes øjne” ved at have tro – i den forstand at de virkelig kender Gud og hans egenskaber. (Efeserne 1:18) Bibelen beskriver hvad man må gøre for at opbygge en sådan tro.

  • Lær om Guds egenskaber, som for eksempel hans kærlighed og gavmildhed såvel som hans visdom og magt, gennem hans skaberværk. (Romerne 1:20) Da Job var blevet mindet om noget af det Gud havde skabt, følte han det som om Gud var lige for øjnene af ham. – Job 42:5.

  • Lær Gud at kende ved at studere Bibelen. Den giver os denne forsikring: “Hvis du søger [Gud], vil han lade sig finde af dig.” – 1 Krønikebog 28:9; Salme 119:2; Johannes 17:3.

  • Lær om Gud gennem Jesus’ liv. Jesus genspejlede til fuldkommenhed sin Fars, Jehova Guds, personlighed, og han kunne derfor sige: “Den der har set mig, har også set Faderen.” – Johannes 14:9.

  • Lev på en måde der glæder Gud, og se hvad han gør for dig. Jesus sagde: “Lykkelige er de rene af hjertet, for de vil få Gud at se.” Som tidligere nævnt vil nogle af dem der har Guds godkendelse, blive oprejst til liv i himlen og vil derfor “få Gud at se” dér. – Mattæus 5:8; Salme 11:7.

Så Moses, Abraham og andre ikke Gud helt bogstaveligt?

I beretninger hvor det kan virke som om Bibelen siger at mennesker så Gud i bogstavelig forstand, viser sammenhængen at Gud lod sig repræsentere ved en engel eller viste sig i et syn.

Engle.

I fortiden udsendte Gud engle der skulle repræsentere ham ved at vise sig for mennesker og tale i hans navn. (Salme 103:20) For eksempel talte Gud på et tidspunkt til Moses ud fra en brændende busk, og Bibelen siger at ‘Moses skjulte sit ansigt, for han var bange for at se på den sande Gud’. (2 Mosebog 3:4, 6) Moses så dog ikke Gud i bogstavelig forstand for sammenhængen viser at han i virkeligheden så “Jehovas engel”. – 2 Mosebog 3:2.

Når Bibelen siger at Gud “talte til Moses, ansigt til ansigt”, betyder det at Gud havde en fortrolig samtale med Moses. (2 Mosebog 4:10, 11; 33:11) Moses så ikke helt bogstaveligt Guds ansigt, for de oplysninger han fik af Gud, “blev formidlet gennem engle”. (Galaterne 3:19; Apostelgerninger 7:53) Men Moses’ tro var så stærk at Bibelen beskriver det som om han ‘så den usynlige’. – Hebræerne 11:27.

Ligesom i tilfældet med Moses kommunikerede Gud med Abraham gennem engle. En overfladisk læsning af Bibelen kan godt give det indtryk at Abraham så Gud i bogstavelig forstand. (1 Mosebog 18:1, 33) Men sammenhængen viser at de “tre mænd” der besøgte Abraham, i virkeligheden var engle udsendt af Gud. Abraham forstod at de var Guds repræsentanter, og han talte til dem som om han talte direkte til Jehova. – 1 Mosebog 18:2, 3, 22, 32; 19:1.

Syner.

Gud har også vist sig for mennesker gennem syner, altså billeder der indgives i sindet. Når Bibelen for eksempel siger at Moses og andre israelitter “så Israels Gud”, så de i virkeligheden “et syn af den sande Gud”. (2 Mosebog 24:9-11) Bibelen siger også nogle steder at profeter “så Jehova”. (Esajas 6:1; Daniel 7:9; Amos 9:1) I hvert tilfælde viser sammenhængen at de fik et syn af Gud, og ikke at de så ham direkte. – Esajas 1:1; Daniel 7:2; Amos 1:1.

Lær mere

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Hvad er sandheden om Gud?

Tror du Gud er interesseret i os som enkeltpersoner? Læs om hans personlighed og hvordan du kan komme nær til ham.

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE

Skaberværket vidner om den levende Gud

Lær hvordan vi kan hjælpe andre til at forstå sandheden om Skaberen og samtidig få styrket vores egen tro på ham.

VAGTTÅRNET

Syner af den usynlige himmel

Hvad viser Bibelen om Jehova Gud, Jesus Kristus og de trofaste engle?