Gå direkte til indholdet

Hvad er “himlenes riges nøgler”?

Hvad er “himlenes riges nøgler”?

Hvad Bibelen siger

 “Himlenes riges nøgler”, nogle gange kaldet “nøglerne til Himmeriget”, repræsenterer myndigheden til at åbne vejen for folk så de kan “komme ind i Guds rige”. (Mattæus 16:19, da. aut. © DDB 1992; Apostelgerninger 14:22) a Jesus gav Peter “himlenes riges nøgler”. Det betyder at Peter fik myndighed til at åbenbare hvordan trofaste mennesker, ved at modtage Guds hellige ånd, kunne få det privilegium at komme ind i himlenes rige.

Hvem fik gavn af at Peter brugte nøglerne?

 Peter gjorde brug af den myndighed Gud havde givet ham, til at åbne vejen for tre grupper der kunne komme ind i Riget:

  1.   Jøder og jødiske proselytter. Kort efter Jesus’ død tilskyndede Peter en skare troende jøder til at tage imod Jesus som den Gud havde udvalgt til at regere i Riget. Peter viste dem hvad de måtte gøre for at blive frelst. Han åbnede på denne måde vejen for dem så de kunne komme ind i Riget, og tusinder “tog imod hans ord”. – Apostelgerninger 2:38-41.

  2.   Samaritanere. Peter blev senere sendt til samaritanerne. b Endnu en gang brugte han en af Rigets nøgler da han, sammen med apostlen Johannes, “bad for dem, for at de kunne få hellig ånd”. (Apostelgerninger 8:14-17) Dette åbnede vejen for at samaritanerne kunne komme ind i Riget.

  3.   Hedninger. Tre og et halvt år efter Jesus’ død åbenbarede Gud for Peter at hedninger (ikkejøder) også ville have mulighed for at komme ind i Riget. Som følge heraf brugte Peter en af nøglerne ved at forkynde for ikkejøder, og på den måde blev døren åbnet for dem så de kunne modtage den hellige ånd, blive kristne og i fremtiden få adgang til Riget. – Apostelgerninger 10:30-35, 44, 45.

Hvad vil det sige “at komme ind i Guds rige”?

 De der kommer “ind i Guds rige”, bliver Jesus’ medregenter i himlen. Bibelen har forudsagt at de skal “sidde på troner” og “herske som konger over jorden”. – Lukas 22:29, 30; Åbenbaringen 5:9, 10.

Fejlagtige opfattelser af himlenes riges nøgler

 Fejlagtig opfattelse: Peter afgør hvem der kan komme i himlen.

 Faktum: Bibelen siger at det er Kristus Jesus, ikke Peter, “som skal dømme levende og døde”. (2 Timoteus 4:1, 8; Johannes 5:22) Faktisk sagde Peter selv at Jesus “er den der af Gud er bestemt til at dømme levende og døde”. – Apostelgerninger 10:34, 42.

 Fejlagtig opfattelse: Himlen ventede på at Peter skulle afgøre hvornår himlenes riges nøgler skulle bruges.

 Faktum: Da Jesus talte om himlenes riges nøgler, sagde han til Peter: “Hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.” (Mattæus 16:19, da. aut. © DDB 1992) Nogle mener at disse ord betyder at Peter dikterede hvad himlen skulle gøre, men de græske verber der her er brugt i grundteksten, viser at Peters afgørelser ville følge dem der allerede var truffet i himlen, frem for at gå forud for dem. c

 Af andre steder i Bibelen fremgår det at Peter var underlagt himlen når han brugte himlenes riges nøgler. For eksempel adlød han de instruktioner han fik fra Gud, da han brugte den tredje nøgle. – Apostelgerninger 10:19, 20.

a Nogle gange bruger Bibelen udtrykket “nøgle” som et symbol på myndighed og ansvar. – Esajas 22:20-22; Åbenbaringen 3:7, 8.

b Samaritanerne tilhørte en religion der adskilte sig fra jødedommen, men som inkorporerede nogle lærepunkter og skikke fra Moseloven.

c Se fodnoterne til Mattæus 16:19 i Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter (Studieudgaven).