Gå direkte til indholdet

Lærer Bibelen noget om reinkarnation?

Lærer Bibelen noget om reinkarnation?

Hvad Bibelen siger

 Nej, det gør den ikke. Hverken ordet “reinkarnation” eller tanken findes i Bibelen. Troen på reinkarnation er baseret på læren om sjælens udødelighed. a Men Bibelen lærer at sjælen er hele mennesket og derfor er dødelig. (1 Mosebog 2:7, fodnote; Ezekiel 18:4) Når man er død, ophører man med at eksistere. – 1 Mosebog 3:19; Prædikeren 9:5, 6.

Hvad er forskellen på reinkarnation og opstandelse?

 Bibelens lære om opstandelsen er ikke baseret på sjælens udødelighed. I opstandelsen vil mennesker der er døde, blive bragt tilbage til livet ved Guds kraft. (Mattæus 22:23, 29; Apostelgerninger 24:15) Læren om opstandelsen giver os et sikkert håb om at man kan komme til at leve på en ny jord med udsigt til aldrig at skulle dø igen. – 2 Peter 3:13; Åbenbaringen 21:3, 4.

Fejlagtige opfattelser om reinkarnation og Bibelen

 Fejlagtig opfattelse: Bibelen siger at Johannes Døber var en reinkarnation af profeten Elias.

 Faktum: Gud forudsagde: “Jeg sender jer profeten Elias,” og Jesus viste at Johannes Døber opfyldte denne profeti. (Malakias 4:5, 6; Mattæus 11:13, 14) Men det betød ikke at Johannes Døber var en reinkarnation af Elias. Johannes sagde selv at han ikke var Elias. (Johannes 1:21) Han udførte derimod et arbejde i lighed med det Elias udførte, nemlig at forkynde Guds budskab der tilskyndede til sindsændring. (1 Kongebog 18:36, 37; Mattæus 3:1) Johannes viste sig også at være stærk og fuld af kraft ligesom profeten Elias. – Lukas 1:13-17.

 Fejlagtig opfattelse: Bibelen omtaler reinkarnation som det at blive ‘født igen’.

 Faktum: Bibelen viser at det at blive født igen er en åndelig genfødsel der finder sted mens et menneske stadig er i live. (Johannes 1:12, 13) Denne genfødsel er ikke en uundgåelig konsekvens af tidligere handlinger, men den er en velsignelse fra Gud som giver dem der fødes igen, et enestående håb for fremtiden. – Johannes 3:3; 1 Peter 1:3, 4.

a Troen på sjælens udødelighed og reinkarnation kan spores tilbage til fortidens Babylon. Senere udarbejdede indiske filosoffer læren om karma. Ifølge Britannica Encyclopedia of World Religions er karma “loven om årsag og virkning, hvilket vil sige at det man gør i dette liv, vil have en virkning i det næste liv”. – Side 913.