Gå direkte til indholdet

Tro og tilbedelse

Religion

Hvad er åndelighed? Kan jeg være et åndeligt menneske uden at være religiøs?

Få tre forslag til hvordan du kan opbygge din åndelighed, og se fire forkerte opfattelser af hvad åndelighed er.

Er alle religioner lige gode? Fører de alle til Gud?

To faktorer der fremhæves i Bibelen, giver os svaret.

Hvorfor er der så mange kristne trosretninger?

Var det sådan Jesus, kristendommens grundlægger, ønskede det skulle være?

Hvordan finder man den sande religion?

Bibelen peger på 9 ting der kendetegner sand religion.

Hvem er antikrist?

Kommer han, eller er han her allerede?

Hvad vil det sige at være hellig?

Kan ufuldkomne mennesker som os være hellige?

Bøn

Vil Gud hjælpe mig hvis jeg beder til ham?

Bekymrer Gud sig virkelig om vores problemer?

Hvorfor bede til Gud? Vil Gud høre mig?

Om Gud vil lytte til dine bønner når du beder til ham, er i stor udstrækning op til dig selv.

Hvordan beder man til Gud? Skal man altid bede Fadervor?

Er Fadervor den eneste bøn man kan bede til Gud?

Hvad kan jeg bede om?

Find ud af hvorfor personlige bekymringer ikke er for ubetydelige til at Gud vil tage sig af dem.

Hvorfor bede i Jesus’ navn?

Læs om hvordan det at bede i Jesus’ navn ærer Faderen og viser at du respekterer Jesus.

Skal jeg bede til helgener?

Find ud af hvem Bibelen siger vi skal bede til.

Hvorfor besvarer Gud ikke alle bønner?

Lær hvorfor Gud ikke besvarer alle bønner og lytter til alle som beder til ham.

Frelse

Er det nok at tro på Jesus for at blive frelst?

Bibelen fortæller om nogle der tror på Jesus, men som ikke vil blive frelst. Hvordan kan det være?

Hvad menes der med udtrykket frelse?

Hvad er vejen til frelse? Og hvad bliver man frelst fra?

Jesus frelser os – hvordan?

Hvorfor har vi brug for at Jesus går i forbøn for os? Er tro på Jesus alt hvad der skal til for at blive frelst?

Hvorfor døde Jesus?

Hvordan er Jesus’ død helt præcist til gavn for os?

Hvordan er Jesus’ offer en “løsesum for mange”?

Hvordan udvirker løsesummen udfrielse fra synd?

Hvad er dåb?

Bibelen omtaler flere gange dåb og forklarer hvad det indebærer at blive døbt, og hvorfor det er vigtigt.

Er begrebet ‘én gang frelst, altid frelst’ en bibelsk lære?

Jesus brugte en illustration som besvarer spørgsmålet.

Hvad vil det sige at blive født igen?

Skal du være født igen for at være en kristen?

Synd og tilgivelse

Hvad var den første synd?

Adam og Eva var ulydige mod Gud og gav ufuldkommenheden videre til alle deres efterkommere, ligesom når en genetisk defekt videregives.

Hvad er synd?

Er nogle synder værre end andre?

Hvad vil det sige at tilgive?

Bibelen giver fem gode råd der kan hjælpe en til at tilgive andre.

Vil Gud tilgive mig?

Find ud hvad Bibelen siger om hvordan man bliver tilgivet af Gud.

Kan Bibelen hjælpe dem der har dårlig samvittighed?

Overdreven skyldfølelse kan lamme dig, men tre ting kan hjælpe dig til at komme videre.

Er der “syv dødssynder”?

Hvor kommer denne beskrivelse fra? Og hvad er forskellen mellem en synd som er til døden, og en synd som ikke er til døden?”

Hvad er den utilgivelige synd?

Hvordan kan du vide om du har begået den utilgivelige synd?

Hvad betyder udtrykket “øje for øje”?

Tilskynder reglen om “øje for øje” til hævnakter?

Er det en synd at drikke alkohol?

Bibelen nævner flere gavnlige aspekter ved vin og anden alkohol.

Er rygning en synd?

Hvis rygning ikke er nævnt i Bibelen, hvordan kan vi da svare på det spørgsmål?

Er det en synd at spille om penge?

Bibelen kommer ikke i detaljer ind på det at spille om penge, så hvordan kan vi vide hvad der er Guds syn på det?

Skikke og traditioner

Hvad siger Bibelen om det at give tiende?

Du vil måske blive overrasket over den forskel der er mellem det Bibelen siger, og det som mange tror den siger.

Skal vi bruge billeder i tilbedelsen?

Interesserer Gud sig for om vi bruger billeder i tilbedelsen?

Skal kristne holde sabbat?

Hvis ikke, hvorfor kalder Bibelen så sabbatten for en eviggyldig pagt?

Hvad siger Bibelen om tungetale?

Er det den hellige ånds gaver der kendetegner sande kristne?

Hvad siger Bibelen om faste?

Under hvilke omstændigheder fastede nogle ifølge Bibelen? Er det et krav at kristne skal faste?

Hvad siger Bibelen om det at give gaver?

Hvornår glæder det Gud at vi giver gaver til andre?

Hvad er De Ti Bud?

Hvem blev De Ti Bud givet til? Skal kristne overholde dem?