Gå direkte til indholdet

Hvad er det nye Jerusalem?

Hvad er det nye Jerusalem?

Hvad Bibelen siger

 “Det nye Jerusalem” er et udtryk der forekommer to gange i Bibelen. Det er en symbolsk by der repræsenterer den gruppe af Jesus’ disciple der kommer i himlen for at herske sammen med ham i Guds rige. (Åbenbaringen 3:12; 21:2) Bibelen viser at denne gruppe også bliver kaldt Kristus’ brud.

Hvordan man identificerer det nye Jerusalem

  1.   Det nye Jerusalem er i himlen. Hver gang Bibelen nævner det nye Jerusalem, siges der at det kommer ned fra himlen, og engle vogter byens porte. (Åbenbaringen 3:12; 21:2, 10, 12) Byens enorme størrelse viser desuden at den ikke kan være på jorden. Den har form som en kubus og måler “12.000 stadier” i omkreds. a (Åbenbaringen 21:16) Dens sider ville derfor være næsten 560 kilometer høje og nå langt ud i verdensrummet.

  2.   Det nye Jerusalem består af en gruppe af Jesus’ disciple, Kristus’ brud. Det nye Jerusalem kaldes “bruden, Lammets hustru”. (Åbenbaringen 21:9, 10) I denne symbolske beskrivelse sigter Lammet til Jesus Kristus. (Johannes 1:29; Åbenbaringen 5:12) “Lammets hustru”, Kristus’ brud, repræsenterer de kristne der vil blive forenet med Jesus i himlen. Bibelen sammenligner forholdet mellem Jesus og disse kristne med det forhold der er mellem en mand og hans hustru. (2. Korinther 11:2; Efeserne 5:23-25) På det nye Jerusalems grundsten stod der desuden “de 12 navne på Lammets 12 apostle”. (Åbenbaringen 21:14) Denne detalje er en hjælp til at bekræfte det nye Jerusalems identitet, for de kristne der har håb om liv i himlen, er blevet “bygget op med apostlene og profeterne som grundvold”. – Efeserne 2:20.

  3.   Det nye Jerusalem er en del af en regering. Det gamle Jerusalem var Israels hovedstad, det sted hvorfra kong David, hans søn Salomon og deres efterkommere herskede “på Jehovas trone”. (1. Krønikebog 29:23) Jerusalem, der blev kaldt “den hellige by”, repræsenterede således Guds styre gennem Davids slægtslinje. (Nehemias 11:1) Det nye Jerusalem, der også kaldes “den hellige by”, består af dem der skal være sammen med Jesus i himlen for at “herske som konger over jorden”. – Åbenbaringen 5:9, 10; 21:2.

  4.   Det nye Jerusalem vil føre til velsignelser for mennesker på jorden. Der siges at det nye Jerusalem ‘kommer ned fra himlen fra Gud’, og det viser at Gud bruger det i forbindelse med anliggender uden for himlen. (Åbenbaringen 21:2) Dette udtryk forbinder det nye Jerusalem med Guds rige, som Gud benytter til at gennemføre sin vilje “på jorden, ligesom i himlen”. (Matthæus 6:10) Guds hensigt angående mennesker på jorden indbefatter disse velsignelser:

    •   Synden vil blive fjernet. “En flod med livets vand” flyder fra det nye Jerusalem og giver næring til “livets træer”, der “virker helbredende på nationerne”. (Åbenbaringen 22:1, 2) Denne fysiske og åndelige helbredelse vil fjerne synden og gøre det muligt for folk at opnå et fuldkomment liv, sådan som det oprindeligt var Guds hensigt. – Romerne 8:21.

    •   Et godt forhold mellem Gud og mennesker. Synden har bevirket at menneskene er blevet skilt fra Gud. (Esajas 59:2) Når synden bliver fjernet, vil denne profeti få sin fuldstændige opfyldelse: “Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem.” – Åbenbaringen 21:3.

    •   Sorg, smerte og død vil ophøre. Ved hjælp af sit rige vil Gud “tørre alle tårer væk fra deres øjne, og døden vil ikke findes mere. Sorg, skrig og smerte vil heller ikke findes mere.” – Åbenbaringen 21:4.

a Et stadie var et længdemål der blev brugt af romerne, og som svarede til 185 meter.