Gå direkte til indholdet

Hvem var nefilim?

Hvem var nefilim?

Hvad Bibelen siger

 Nefilim var kæmper, det voldelige overmenneskelige afkom der blev resultatet af at onde engle på Noas tid havde seksuel forbindelse med kvinder på jorden. a

 Bibelen siger at ‘gudssønnerne lagde mærke til menneskedøtrene, hvor godt de så ud’. (1 Mosebog 6:2) Disse ‘gudssønner’ var åndeskabninger der gjorde oprør mod Gud da de “forlod deres egen bolig” i himlen, materialiserede sig i menneskeskikkelser og “tog sig hustruer, nemlig alle dem de udvalgte”. – Judas 6; 1 Mosebog 6:2.

 Det bastardafkom der blev født som følge af denne unaturlige forbindelse, var ikke almindelige børn. (1 Mosebog 6:4) Nefilim var brutale kæmper, tyranner der fyldte jorden med vold. (1 Mosebog 6:13) Ifølge Bibelen var de “vældige krigere som levede i gamle dage, de navnkundige mænd”. (1 Mosebog 6:4) Deres renommé var forbundet med vold og frygt. – 1 Mosebog 6:5; 4 Mosebog 13:33. b

Fejlagtige opfattelser af nefilim

 Fejlagtig opfattelse: Nefilim lever stadig på jorden i dag.

 Faktum: Jehova lod en global vandflod ødelægge den daværende voldelige verden. Nefilim blev udslettet sammen med alle onde mennesker. Noa og hans familie, derimod, havde Jehovas godkendelse og var de eneste der blev bevaret i live på den tid. – 1 Mosebog 6:9; 7:12, 13, 23; 2 Peter 2:5.

 Fejlagtig opfattelse: Nefilims fædre var mennesker.

 Faktum: Deres fædre kaldes ‘gudssønner’. (1 Mosebog 6:2) Bibelen bruger det samme udtryk for at beskrive engle. (Job 1:6; 2:1; 38:7) Engle var i stand til at materialisere sig i menneskelig skikkelse. (1 Mosebog 19:1-5; Josua 5:13-15) Apostlen Peter talte om “ånderne der var i fængsel, dem som havde været ulydige dengang Guds tålmodighed ventede i Noas dage”. (1 Peter 3:19, 20) Bibelskribenten Judas omtaler de samme omstændigheder og forklarer at nogle engle “ikke bevarede deres oprindelige stilling men forlod deres egen bolig”. – Judas 6.

 Fejlagtig opfattelse: Nefilim var faldne engle.

 Faktum: Sammenhængen i Første Mosebog 6:4 indikerer at nefilim ikke var engle, men et bastardafkom der var en følge af seksuelle forhold mellem materialiserede engle og kvinder. Efter at englene “tog sig hustruer, nemlig alle dem de udvalgte”, sagde Jehova at han om 120 år ville gribe ind over for den ugudelige verden på den tid. (1 Mosebog 6:1-3) Beretningen tilføjer at de materialiserede engle “i de dage ... fortsatte med at gå ind til menneskedøtrene”, og at de fødte dem “de vældige krigere som levede i gamle dage”, nemlig nefilim. – 1 Mosebog 6:4.

a Det hebraiske ord der er translittereret “nefilim” betyder højst tænkeligt “omhuggere”. Wilson’s Old Testament Word Studies siger at ordet sigter til nogle “der overfalder mennesker med brutalitet, røver [plyndrer] og bringer dem til fald”.

b De israelitiske spioner der er citeret i 4 Mosebog 13:33, så åbenbart nogle mennesker hvis størrelse mindede dem om beretningerne om Nefilim, der døde mange hundrede år før. – 1 Mosebog 7:21-23.