Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Hvor mange navne har Gud?

Hvad Bibelen siger

Gud har kun ét personligt navn. Det skrives יהוה på hebraisk og gengives som regel “Jehova” på dansk. * Gennem sin profet Esajas sagde Gud: “Jeg er Jehova. Det er mit navn.” (Esajas 42:8) Dette navn forekommer omkring 7000 gange i gamle bibelhåndskrifter – langt oftere end nogen anden betegnelse for Gud eller nogen andens personlige navn. *

Har Jehova andre navne?

Selvom Bibelen kun omtaler Gud ved ét personligt navn, bruger den mange titler og betegnelser om ham. Af den følgende liste over nogle af disse titler og betegnelser fremgår det hvordan de hver især viser en side af Jehovas natur eller personlighed.

Titel

Henvisning

Betydning

Allah

(Ingen)

Ordet “Allah” der er afledt af arabisk, er ikke et personligt navn, men en titel der betyder “Gud”. I bibeloversættelser på arabisk og andre sprog bruges ordet “Allah” for “Gud”.

Den Almægtige

1 Mosebog 17:1

Har uovervindelig magt. Det hebraiske udtryk ’El Sjaddajʹ, “Gud den Almægtige”, forekommer syv gange i Bibelen.

Alfa og Omega

Åbenbaringen 1:8; 21:6; 22:13

“Den første og den sidste”, eller “begyndelsen og enden”, betyder at der ikke var nogen almægtig Gud før Jehova, og at der ikke vil være nogen efter ham. (Esajas 43:10) Alfa og Omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet.

Den gamle af dage

Daniel 7:9, 13, 22

Havde ingen begyndelse; var til en evighed før nogen anden eller noget andet blev til. – Salme 90:2.

Skaber

Esajas 40:28

Har skabt alle ting.

Far

Mattæus 6:9

Livgiver.

Gud

1 Mosebog 1:1

En der tilbedes; en mægtig, en stærk. Det hebraiske ord ’Ælohīmʹ er flertal og henleder opmærksomheden på Jehovas storhed og majestæt.

Gudernes Gud

5 Mosebog 10:17

Den højeste Gud i modsætning til de “afguder” der tilbedes af nogle. – Esajas 2:8.

Den store Lærer

Esajas 30:20, 21

Giver gavnlig undervisning og vejledning. – Esajas 48:17, 18.

Store Frembringer

Salme 149:2, fodnote

Har skabt alle ting. – Åbenbaringen 4:11.

Den lykkelige Gud

1 Timoteus 1:11

Glæde og lykke et kendetegn. – Salme 104:31.

Den som hører bøn

Salme 65:2

Lytter personligt til hver bøn der bedes til ham i tro.

Jeg er den, jeg er

2 Mosebog 3:14, den danske autoriserede oversættelse

Han bliver hvad der skal til, for at gennemføre sin hensigt. Dette udtryk er også blevet oversat med “Jeg vil blive hvad som helst det behager mig” eller “Jeg vil være det som Jeg vil være”. (Ny Verden-Oversættelsen, fodnote) Denne betegnelse hjælper os til at forklare det personlige navn, Jehova, der nævnes i næste vers. – 2 Mosebog 3:15.

Nidkær

2 Mosebog 34:14, den danske autoriserede oversættelse af 1931

Tolererer ingen rivalisering i tilbedelsen. Dette udtryk er også blevet oversat med “en skinsyg Gud” eller “en Gud der kræver udelt hengivenhed”. – Ny Verden-Oversættelsen, fodnote.

Evighedens Konge

Åbenbaringen 15:3

Hans herredømme har ingen begyndelse og ingen ende.

Herre

Salme 135:5

Ejer eller herre; hebraisk ’Adhōnʹ og ’Adhonīmʹ.

Hærskarers Herre, Herren Zebaot

Esajas 1:9, den danske autoriserede oversættelse; Romerne 9:29, den danske autoriserede oversættelse af 1948

Øverstbefalende over enorme skarer af engle. Titlen “Herren Zebaot” kan også gengives “Hærstyrkers Jehova”. – Romerne 9:29, Ny Verden-Oversættelsen.

Den Højeste

Salme 47:2

Indtager en stilling over alle andre.

Den Allerhelligste

Ordsprogene 9:10

Er mere hellig (moralsk ren) end nogen anden.

Pottemager

Esajas 64:8

Har myndighed over enkeltpersoner og nationer ligesom en pottemager har myndighed over leret. – Romerne 9:20, 21.

Løskøber, Genløser

Esajas 41:14, den danske autoriserede oversættelse

Løskøber menneskeheden fra synd og død gennem den løsesum som Jesus Kristus tilvejebragte. – Johannes 3:16.

Klippe

Salme 18:2, 46

Et sikkert tilflugtssted og ophav til frelse.

Frelser

Esajas 45:21

Udfrier fra fare eller ødelæggelse.

Hyrde

Salme 23:1

Har omsorg for dem der tilbeder ham.

Suveræne Herre

1 Mosebog 15:2

Har suveræn myndighed; hebraisk ’Adhonajʹ.

Den Allerhøjeste

Daniel 7:18, 27

Den øverste Suveræn.

Stednavne i De Hebraiske Skrifter

Nogle stednavne i Bibelen indeholder Guds personlige navn, men de er ikke alternative navne for Gud.

Stednavn

Henvisning

Betydning

Jehova-Jireh

1 Mosebog 22:13, 14, fodnote

“Jehova tilvejebringer [det].”

Jehova-Nissi

2 Mosebog 17:15

“Jehova er mit signal (min signalstang)”, fodnote, eller ifølge den danske autoriserede oversættelse “mit banner”. Jehova er en Gud som hans folk kan samles om for at få beskyttelse og hjælp. – 2 Mosebog 17:13-16.

Jehova-Sjalom

Dommerne 6:23, 24, fodnote

“Jehova er fred.”

Jehova-Sjamma

Ezekiel 48:35, fodnote

“Jehova er der.”

Grunde til at kende Guds navn og bruge det

  • Gud må mene at hans personlige navn, Jehova, er vigtigt, for han har sørget for at det forekommer flere tusind gange i Bibelen. – Malakias 1:11.

  • Guds søn, Jesus, understregede gentagne gange hvor vigtigt Guds navn er. For eksempel bad han til Jehova: “Lad dit navn blive helliget.” – Mattæus 6:9; Johannes 17:6.

  • De der lærer Guds navn at kende og bruger det, tager de første skridt til at opbygge et venskab med Jehova. (Salme 9:10; Malakias 3:16) Et sådant forhold hjælper dem til at få gavn af Guds løfte: “Fordi han har knyttet sig til mig, bringer jeg ham i sikkerhed. Jeg beskytter ham fordi han kender mit navn.” Salme 91:14.

  • Bibelen siger: ‘Der er såkaldte “guder”, enten i himmelen eller på jorden, sådan som der er mange “guder” og mange “herrer”.’ (1 Korinther 8:5, 6) Men den identificerer tydeligt den eneste sande Gud ved hans navn, Jehova. – Salme 83:18.

^ par. 3 Nogle hebraiske bibelforskere foretrækker at gengive Guds navn med “Jahve”.

^ par. 3 En forkortet form af Guds navn, “Jah”, forekommer omkring 50 gange i Bibelen, blandt andet i ordet “Halleluja”, eller “Alleluia”, der betyder “Lovsyng Jah”. – Åbenbaringen 19:1, den danske autoriserede oversættelse.