Gå direkte til indholdet

Hvad siger Bibelen om naturkatastrofer?

Hvad siger Bibelen om naturkatastrofer?

Hvad Bibelen siger

 Gud står ikke bag de naturkatastrofer der sker i dag, men han har stor omsorg for dem det går ud over. Guds rige vil gøre en ende på naturkatastrofer, som er en af mange årsager til at mennesker lider i dag. Indtil da sørger Gud for trøst til dem der rammes af naturkatastrofer. – 2. Korinther 1:3.

 Hvordan kan vi være sikre på at naturkatastrofer ikke er en straf fra Gud?

 Der er forskel på naturkatastrofer og den måde Gud ifølge Bibelen har gjort brug af naturkræfter på.

  •   Naturkatastrofer rammer tilfældigt. I modsætning til det ramte Guds domme i fortiden kun dem de var tiltænkt. Da Gud for eksempel ødelagde byerne Sodoma og Gomorra, sørgede han for at den retfærdige mand Lot og hans to døtre slap væk. (1. Mosebog 19:29, 30) Gud så på de enkeltes hjertetilstand og straffede kun de onde. – 1. Mosebog 18:23-32; 1. Samuel 16:7.

  •   Naturkatastrofer kommer med kort eller helt uden varsel. Gud advarede derimod de onde inden han brugte naturkræfterne til at eksekvere sine domme. De der lyttede til advarslerne, fik på den måde mulighed for at undgå dommen. – 1. Mosebog 7:1-5; Matthæus 24:38, 39.

  •   Mennesker bærer til en hvis grad selv noget af ansvaret for naturkatastrofer. Hvordan det? Ved at ødelægge miljøet og naturen og ved at bosætte sig og bygge i områder hvor der ofte forekommer jordskælv, oversvømmelser og andet ekstremt vejr. (Åbenbaringen 11:18) Man kan ikke give Gud skylden for de beslutninger mennesker har truffet i den forbindelse. –  Ordsprogene 19:3.

 Er naturkatastrofer et tegn på at vi lever i en særlig tid?

 Ja, profetier i Bibelen peger på at der ville være naturkatastrofer i den tid der omtales som “afslutningen på verdensordningen”, eller “de sidste dage”. (Matthæus 24:3; 2. Timotheus 3:1) For eksempel sagde Jesus angående vores tid: “Der vil være hungersnød og jordskælv det ene sted efter det andet.” (Matthæus 24:7) Snart vil Gud fjerne alt hvad der er årsag til smerte og lidelse, inklusive naturkatastrofer. – Åbenbaringen 21:3, 4.

 Hvordan hjælper Gud ofrene for naturkatastrofer?

  •   Gud trøster ofrene gennem sit ord, Bibelen. Bibelen forsikrer os om at Gud har omsorg for os og føler med os når vi lider. (Esajas 63:9; 1. Peter 5:6, 7) Den indeholder også hans løfte om en tid hvor der ikke længere vil ske naturkatastrofer. – Se “ Trøstende bibelvers til ofre for en naturkatastrofe”.

  •   Gud hjælper ofrene gennem sine tjenere. Fordi Guds tjenere på jorden prøver at efterligne Jesus, kan Gud give trøst gennem dem. Det var forudsagt at Jesus ville trøste “dem hvis hjerte er knust”, og “alle der sørger”. (Esajas 61:1, 2) Guds tjenere stræber efter at gøre det samme. – Johannes 13:15.

     Gennem sine tjenere sørger Gud også for praktisk hjælp til ofrene for en naturkatastrofe. – Apostlenes Gerninger 11:28-30; Galaterne 6:10.

Jehovas Vidner giver nødhjælp til ofrene for en orkan i Puerto Rico

 Kan Bibelen hjælpe os til at være forberedt på en naturkatastrofe?

 Ja. Bibelen er rigtignok ikke en manual til hvordan man tackler katastrofer, men den indeholder nogle principper der kan være en stor hjælp. For eksempel:

  •   Læg en katastrofeplan. “Den kloge ser faren og søger i sikkerhed,” siger Bibelen. (Ordsprogene 22:3) Det vil være klogt på forhånd at lægge en handlingsplan i tilfælde af en nødsituation. Det kan indbefatte at man samler en nødtaske der er let at få fat på, og gennemgår en plan for hvor man skal mødes med sin familie hvis der sker en katastrofe.

  •   Husk at livet er mere værd end ting. Bibelen kommer med denne påmindelse: “Vi har ikke bragt noget med ind i verden, og vi kan heller ikke tage noget med os herfra.” (1. Timotheus 6:7, 8) Vi skal være klar til at forlade vores hjem og ejendele for at kunne undslippe en katastrofe med livet i behold. Det er vigtigt at vi betragter vores liv som mere værd end det vi ejer, uanset hvad det er. – Matthæus 6:25.