Hvad Bibelen siger

Gud besvarer ikke alle bønner. Tænk over to faktorer der kunne få Gud til at ignorere en bøn.

1. Bønnen er i modstrid med Guds vilje

Gud besvarer ikke bønner der er i modstrid med hans vilje, eller krav, som findes i Bibelen. (1 Johannes 5:14) For eksempel advarer Bibelen mod at være havesyg. Hasardspil fremmer havesyge. (1 Korinther 6:9, 10) Så Gud vil ikke besvare din bøn hvis du beder om at vinde i lotteriet. Gud er ikke en ånd du kan tilkalde for at få opfyldt dine ønsker. Det skal du faktisk være glad for. Ellers kunne du frygte for hvad andre ville bede Gud om. – Jakob 4:3.

2. Den der beder, er oprørsk

Gud ønsker ikke at lytte til dem der bevidst krænker ham med deres handlinger. For eksempel sagde Gud til dem der hævdede at tjene ham, men handlede oprørsk: “Selv om I beder mange bønner, hører jeg ikke efter; jeres hænder er fulde af udgydt blod.” (Esajas 1:15) Men hvis de havde omvendt sig og ‘fået afgjort sagerne’ med Gud, ville han have lyttet til deres bønner. – Esajas 1:18.