Gå direkte til indholdet

Er Maria Guds mor?

Er Maria Guds mor?

Hvad Bibelen siger

 Nej, Bibelen lærer ikke at Maria er Guds mor, og den siger heller ikke at kristne skal tilbede eller ære Maria. a Tænk over dette:

  •   Maria hævdede aldrig at hun var Guds mor. Bibelen siger at det ikke var Gud selv, men “den Højestes søn”, eller “Guds søn”, hun fødte. – Lukas 1:32, 35.

  •   Jesus Kristus sagde aldrig at Maria var Guds mor, eller at der skulle vises hende en særlig ære. Faktisk vejledte han en kvinde der viste Maria særlig opmærksomhed på grund af hendes begunstigede rolle som hans mor, og sagde: “Næh, lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!” – Lukas 11:27, 28.

  •   Udtrykkene “Guds mor” og “Theotokos” (Gud-føderske) findes ikke i Bibelen.

  •   Udtrykket “himmelens dronning” i Bibelen sigter ikke til Maria, men til en falsk gudinde der blev tilbedt af frafaldne israelitter. (Jeremias 44:15-19) “Himmelens dronning” kan have været Ishtar (Astarte), en babylonisk gudinde.

  •   De første kristne tilbad ikke Maria, og de viste hende heller ikke særlig ære. En historiker siger at de første kristne “ville have afvist kulter og sandsynligvis frygtede at hvis Maria blev vist unødig opmærksomhed, kunne det vække mistanke om gudindedyrkelse”. – In Quest of the Jewish Mary.

  •   Bibelen siger at Gud altid har været til. (Salme 90:1, 2; Esajas 40:28) Eftersom han ikke har nogen begyndelse, kan han ikke have en mor. Maria kunne heller ikke have haft Gud i sin livmoder; Bibelen siger tydeligt at selv himlenes himle ikke kan rumme ham. – 1 Kongebog 8:27.

Maria – Jesus’ mor, ikke “Guds mor”

 Maria var jøde, og hun var en direkte efterkommer af kong David. (Lukas 3:23-31) Hun var højt værdsat af Gud på grund af sin tro og gudsfrygt. (Lukas 1:28) Gud udvalgte hende til at blive mor til Jesus. (Lukas 1:31, 35) Sammen med sin mand, Josef, fik Maria andre børn. – Markus 6:3.

 Bibelen viser at Maria blev en af Jesus’ disciple, men ellers er det ikke mange oplysninger man får om hende. – Apostelgerninger 1:14.

a Flere trosretninger lærer at Maria er Guds mor. De omtaler hende som “himmelens dronning” eller som Theotokos, et græsk ord der betyder “Gud-føderske”.