Gå direkte til indholdet

Beviser messiasprofetierne at Jesus var Messias?

Beviser messiasprofetierne at Jesus var Messias?

Hvad Bibelen siger

 Ja. Mens Jesus var på jorden, opfyldte han mange profetier om “Messias, Føreren”, den der skulle være “verdens frelser”. (Daniel 9:25; 1. Johannes 4:14) Og selv efter sin død fortsatte Jesus med at opfylde messiasprofetier. – Salme 110:1; Apostlenes Gerninger 2:34-36.

 Hvad betyder “Messias”?

 Det hebraiske ord Mashiach (Messias) og det tilsvarende græske ord Christos (Kristus) betyder begge “den salvede”. Derfor betyder “Jesus Kristus” altså “Jesus den salvede” eller “Jesus, Messias”.

 På Bibelens tid salvede man ofte en person ved at hælde olie ud over vedkommendes hoved når han var blevet udvalgt til et særligt embede. (3. Mosebog 8:12; 1. Samuel 16:13) Jesus var udvalgt af Gud til at være Messias – en stilling der er forbundet med stor myndighed. (Apostlenes Gerninger 2:36) Men i stedet for at salve Jesus med olie salvede Gud ham med hellig ånd. – Matthæus 3:16.

 Kunne messiasprofetierne gå i opfyldelse på mere end én person?

 Nej. Ligesom et fingeraftryk kun kan identificere en enkelt person, peger opfyldelsen af bibelprofetierne kun på én Messias, eller Kristus. Men Bibelen advarer om at “der vil komme falske profeter og nogle der påstår at de er Kristus, og de vil gøre store tegn og undere for om muligt at vildlede selv de udvalgte”. – Matthæus 24:24.

 Kunne Messias fremstå i fremtiden?

 Nej. I Bibelen er det forudsagt at Messias ville være en efterkommer af kong David af Israel. (Salme 89:3, 4) Men de jødiske slægtsregistre der gik tilbage til David, er gået tabt; de blev sandsynligvis ødelagt da romerne indtog Jerusalem i år 70 e.v.t. a Siden da har det ikke været muligt for nogen at bevise at de tilhørte Davids kongelige slægtslinje. Til gengæld eksisterede slægtsregistrene på Jesus’ tid, og ikke engang hans fjender kunne betvivle at han talte sandt når han sagde at han var en efterkommer af David. – Matthæus 22:41-46.

 Hvor mange messiasprofetier er der i Bibelen?

 Det er ikke muligt at fastslå præcist hvor mange messiasprofetier der findes. For eksempel kan den måde man tæller profetierne på, variere, selv inden for de passager der tydeligt handler om Messias. Passagen i Esajas 53:2-7 indeholder adskillige profetiske udtalelser om Messias. Nogle vil tælle hele denne passage som én profeti, men andre mener at hver enkelt af disse profetiske udtalelser skal betragtes som en selvstændig profeti.

 Nogle messiasprofetier der blev opfyldt på Jesus

Profeti

Findes i

Opfyldelse

En efterkommer af Abraham

1. Mosebog 22:17, 18

Matthæus 1:1

En efterkommer af Abrahams søn Isak

1. Mosebog 17:19

Matthæus 1:2

Født i den stamme i Israel der hed Juda

1. Mosebog 49:10

Matthæus 1:1, 3

Født i Davids kongelige slægtslinje

Esajas 9:7

Matthæus 1:1

Født af en jomfru

Esajas 7:14

Matthæus 1:18, 22, 23

Født i Betlehem

Mika 5:2

Matthæus 2:1, 5, 6

Kaldt ved navnet Immanuel b

Esajas 7:14

Matthæus 1:21-23

Kom fra beskedne forhold

Esajas 53:2

Lukas 2:7

Små børn blev dræbt efter hans fødsel

Jeremias 31:15

Matthæus 2:16-18

Blev kaldet fra Egypten

Hoseas 11:1

Matthæus 2:13-15

Blev kaldt nazaræer c

Esajas 11:1

Matthæus 2:23

Et sendebud gik forud for ham

Malakias 3:1

Matthæus 11:7-10

Blev salvet som Messias i år 29 e.v.t. d

Daniel 9:25

Matthæus 3:13-17

Anerkendt af Gud som hans Søn

Salme 2:7

Apostlenes Gerninger 13:33, 34

Brændte af hengivenhed for Guds hus

Salme 69:9

Johannes 2:13-17

Forkyndte den gode nyhed

Esajas 61:1

Lukas 4:16-21

Den offentlige tjeneste i Galilæa var et stort lys

Esajas 9:1, 2

Matthæus 4:13-16

Ligesom Moses gjorde han mirakler

5. Mosebog 18:15

Apostlenes Gerninger 2:22

Ligesom Moses fremholdt han Guds tanker

5. Mosebog 18:18, 19

Johannes 12:49

Helbredte mange for deres sygdomme

Esajas 53:4

Matthæus 8:16, 17

Henledte ikke opmærksomheden på sig selv

Esajas 42:2

Matthæus 12:17, 19

Havde stor medfølelse med dem der var i nød

Esajas 42:3

Matthæus 12:9-20; Markus 6:34

Åbenbarede Guds norm for retfærdighed

Esajas 42:1, 4

Matthæus 12:17-20

Vidunderlig Rådgiver

Esajas 9:6, 7

Johannes 6:68

Gjorde Jehovas navn kendt

Salme 22:22

Johannes 17:6

Talte i lignelser

Salme 78:2

Matthæus 13:34, 35

En leder

Daniel 9:25

Matthæus 23:10

Mange troede ikke på ham

Esajas 53:1

Johannes 12:37, 38

Blev en snublesten

Esajas 8:14, 15

Matthæus 21:42-44

Blev afvist af mennesker

Salme 118:22, 23

Apostlenes Gerninger 4:10, 11

Blev hadet uden grund

Salme 69:4

Johannes 15:24, 25

På et æsel red han ind i Jerusalem i triumf

Zakarias 9:9

Matthæus 21:4-9

Blev lovprist af børn

Salme 8:2

Matthæus 21:15, 16

Kom i Jehovas navn

Salme 118:26

Johannes 12:12, 13

Blev forrådt af en nær ven

Salme 41:9

Johannes 13:18

Blev forrådt for 30 sølvstykker e

Zakarias 11:12, 13

Matthæus 26:14-16; 27:3-10

Blev forladt af sine venner

Zakarias 13:7

Matthæus 26:31, 56

Nogle vidnede falsk imod ham

Salme 35:11

Matthæus 26:59-61

Forholdt sig tavs da han blev anklaget

Esajas 53:7

Matthæus 27:12-14

Blev spyttet på

Esajas 50:6

Matthæus 26:67; 27:27, 30

Blev slået i hovedet

Mika 5:1

Markus 15:19

Blev pisket

Esajas 50:6

Johannes 19:1

Gjorde ikke modstand da han blev slået

Esajas 50:6

Johannes 18:22, 23

Højtstående myndighedspersoner slog sig sammen imod ham

Salme 2:2

Lukas 23:10-12

Blev naglet til en pæl gennem sine hænder og fødder

Salme 22:16

Matthæus 27:35; Johannes 20:25

Der blev kastet lod om hans tøj

Salme 22:18

Johannes 19:23, 24

Blev regnet blandt syndere

Esajas 53:12

Matthæus 27:38

Blev gjort nar af og hånet

Salme 22:7, 8

Matthæus 27:39-43

Led for synderes skyld

Esajas 53:5, 6

1. Peter 2:23-25

Blev tilsyneladende forladt af Gud

Salme 22:1

Markus 15:34

Fik vin blandet med bitre urter at drikke

Salme 69:21

Matthæus 27:34

Var tørstig lige før han døde

Salme 22:15

Johannes 19:28, 29

Betroede Gud sin ånd

Salme 31:5

Lukas 23:46

Ofrede sit liv

Esajas 53:12

Markus 15:37

Blev den løsesum der fjerner synd

Esajas 53:12

Matthæus 20:28

Hans knogler blev ikke brækket

Salme 34:20

Johannes 19:31-33, 36

Blev gennemboret

Zakarias 12:10

Johannes 19:33-35, 37

Blev begravet hos de rige

Esajas 53:9

Matthæus 27:57-60

Blev oprejst fra de døde

Salme 16:10

Apostlenes Gerninger 2:29-31

Forræderen blev erstattet af en anden

Salme 109:8

Apostlenes Gerninger 1:15-20

Tog plads ved Guds højre hånd

Salme 110:1

Apostlenes Gerninger 2:34-36

a McClintock og Strongs Cyclopedia siger: “Der er ingen tvivl om at slægtsregistrene over de jødiske stammer og familier blev ødelagt under Jerusalems ødelæggelse, og ikke før.”

b Det hebraiske navn Immanuel, der betyder “Gud er med os”, beskriver meget godt Jesus’ rolle som Messias. Det at han kom til jorden og udførte store gerninger, viser at Gud er med sine tjenere. – Lukas 2:27-32; 7:12-16.

c Udtrykket “nazaræer” kommer sandsynligvis fra det hebraiske ord netser, der betyder “skud; spire”.

d Lær mere om hvordan Bibelens kronologi peger på år 29 e.v.t. som det år hvor Messias skulle fremstå, ved at læse artiklen “Hvordan Daniels profeti forudsagde Messias’ komme”.

e Denne profeti findes i Zakarias’ Bog, men bibelskribenten Matthæus siger at det var “profeten Jeremias” der havde udtalt den. (Matthæus 27:9) Det lader til at profeten Jeremias’ bog nogle gange var placeret som den første i den del af Skrifterne der blev kaldt “Profeterne”. (Lukas 24:44) Matthæus anvendte åbenbart navnet “Jeremias” som en betegnelse for hele den samling af bøger som Zakarias’ Bog var en del af.