Gå direkte til indholdet

Hvis navne er skrevet i “livets bog”?

Hvad Bibelen siger

 “Livets bog”, også kaldet “livets skriftrulle” og en ‘mindebog’, indeholder navnene på dem der har mulighed for at få det evige livs gave. (Åbenbaringen 3:5; 20:12; Malakias 3:16) De der af Gud opføres i denne bog, er dem der har været trofaste og lydige mod ham. – Johannes 3:16; 1 Johannes 5:3.

 Gud har bevaret hver enkelt af sine loyale tjenere i sin hukommelse, som skrev han deres navne ned i en bog, lige siden “verdens grundlæggelse”. (Åbenbaringen 17:8) Den trofaste mand Abel var øjensynlig den første hvis navn blev skrevet ned i livets bog. (Hebræerne 11:4) Der er dog ikke tale om en upersonlig navneliste, for livets bog viser os at Jehova er en kærlig Gud som “kender dem der hører ham til”. – 2 Timoteus 2:19; 1 Johannes 4:8.

Kan navne blive slettet fra “livets bog”?

 Ja. Gud sagde om fortidens ulydige israelitter: “Den der har syndet mod mig, ham vil jeg slette af min bog.” (2 Mosebog 32:33) Men hvis vi er trofaste, vil vi forblive i “livets skriftrulle”. – Åbenbaringen 20:12.