Gå direkte til indholdet

Hvorfor er der så mange kristne trosretninger?

Hvorfor er der så mange kristne trosretninger?

Hvad Bibelen siger

 Mennesker har på baggrund af Jesus Kristus’ lære dannet adskillige “kristne” trosretninger. Men Bibelen viser at der kun findes en form for sand kristendom. Her er tre grunde til at man kan drage den konklusion.

  1.   Jesus sagde at han lærte andre “sandheden”, og de første kristne omtalte deres tro som “sandheden”. (Johannes 8:32; 2 Peter 2:2; 2 Johannes 4; 3 Johannes 3) Udtrykket “sandheden” gør det klart at de der støtter læresætninger der er i modstrid med Jesus’ lære, ikke praktiserer en sand form for kristendom.

  2.   Bibelen lærer at kristne “skal føre enig tale”. (1 Korinther 1:10) Men mange kristne trosretninger er uenige i hvad det helt grundlæggende vil sige at være kristen. De kan ikke alle have ret. – 1 Peter 2:21.

  3.   Jesus forudsagde at mange på trods af at de ville sige at de var kristne, ikke ville følge hans bud, og at han derfor ikke ville kendes ved dem. (Mattæus 7:21-23; Lukas 6:46) Nogle ville blive vildledt af religiøse ledere der fordrejer sand tilbedelse for at fremme deres egne interesser. (Mattæus 7:15) Men andre ville foretrække en uægte udgave af kristendommen fordi den fremholder det de gerne ville høre, i stedet for sandheden fra Bibelen. – 2 Timoteus 4:3, 4.

 I sin lignelse om hveden og ukrudtet forudsagde Jesus at der ville rejse sig et stort oprør (frafald) mod den sande kristendom. (Mattæus 13:24-30, 36-43) I en lang periode ville man ikke kunne skelne sande kristne fra falske kristne. Og som Jesus forudsagde, bredte frafaldet sig efter apostlenes død. (Apostelgerninger 20:29, 30) En frafalden lære kan optræde i mange forskellige former, men alle de uægte udgaver af kristendommen “er afveget fra sandheden”. – 2 Timoteus 2:18.

 Jesus forudsagde også at det på et tidspunkt ville blive tydeligt hvad der var sand og falsk kristendom. Og det er det blevet i vores tid – ved ‘afslutningen på tingenes ordning’ – Mattæus 13:30, 39.