Gå direkte til indholdet

Siger Bibelen at jorden er flad?

Siger Bibelen at jorden er flad?

Hvad Bibelen siger

 Nej, Bibelen lærer ikke at jorden er flad. a Bibelen er ikke en videnskabelig lærebog, men der er ikke noget i den der modsiger bevist videnskab. Bibelens ord “er altid pålidelige, nu og i al evighed”. – Salme 111:8.

 Hvad menes der når Bibelen siger “jordens fire hjørner”?

 Når Bibelen bruger udtrykkene “jordens fire hjørner” og “jordens ender”, skal de ikke forstås bogstaveligt, som om jorden skulle være firkantet eller have ender. (Esajas 11:12; Job 37:3) Disse udtryk er efter alt at dømme talemåder der henviser til hele jordens overflade. Bibelen bruger de fire verdenshjørner – nord, syd, øst og vest – på lignende måde. – Lukas 13:29.

 Det hebraiske udtryk der oversættes med “hjørner” eller “ender”, ser ud til at være et idiom der indeholder ordet for “vinger”. The International Standard Bible Encyclopedia siger at “fuglen breder sin vinge ud over sine unger, og derfor bruges [det hebraiske udtryk] for at beskrive afstanden mellem to yderpunkter”. Det samme opslagsværk tilføjer at i Job 37:3 og Esajas 11:12 “henviser udtrykket til jordens kyster, grænser eller yderpunkter”. b

 Hvad med dengang Djævelen fristede Jesus?

 For at friste Jesus “tog Djævelen ham med til et usædvanligt højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres pragt”. (Matthæus 4:8) Nogle påstår at denne beretning i Bibelen fortæller at hele verden kan ses fra et bestemt punkt på en flad jord. Men det ‘usædvanligt høje bjerg’ i denne beretning ser ud til at være en metafor, ikke et fysisk sted. Her er nogle grunde til at denne konklusion er fornuftig:

  •   Der findes ikke noget bjerg på jorden hvorfra man kan se alle verdens riger.

  •   Djævelen viste ikke kun Jesus alle verdens riger, men også “deres pragt”. Sådanne detaljer ville være umulige at se på lang afstand, så det lader til at Djævelen brugte et slags syn for at vise dem til Jesus. Det kan sammenlignes med at en person ved hjælp af en projektor og et lærred viser en anden person billeder af forskellige steder på jorden.

  •   Parallelberetningen i Lukas 4:5 siger at Djævelen viste Jesus alle jordens riger “på et øjeblik”. Det ville være umuligt for et menneskes øje at registrere alt det på så kort tid. Djævelen må altså have præsenteret fristelsen for Jesus ved hjælp af noget andet end det der er synligt for det fysiske øje.

a Bibelen fortæller at Gud “bor højt over den runde jord”. (Esajas 40:22) Nogle opslagsværker giver rum for at det ord der her er gengivet med “rund”, kan betyde kugle, men ikke alle bibelforskere er enige. Uanset hvad støtter Bibelen ikke idéen om en flad jord.

b Revideret udgave, bind 2, side 4.