Gå direkte til indholdet

Hvad siger Bibelen om jomfru Maria?

Hvad siger Bibelen om jomfru Maria?

 Hvad Bibelen siger

 Bibelen fortæller at Maria fik det unikke privilegium at blive mor til Jesus mens hun stadig var jomfru. Bibelen forudsagde dette mirakel i Esajas’ Bog, og opfyldelsen findes i Matthæus’ og Lukas’ evangelier.

 Esajas forudsagde i en profeti om Messias’ fødsel: “Den unge kvinde vil blive gravid og føde en søn.” (Esajas 7:14) Evangelieskribenten Matthæus anvendte under Guds ånds ledelse Esajas’ profeti på Marias undfangelse af Jesus. Efter at have skrevet om at Maria på mirakuløs vis blev gravid, fortsatte Matthæus: “Alt dette skete for at det Jehova havde sagt gennem sin profet, kunne blive opfyldt: ‘Jomfruen a vil blive gravid og føde en søn, og de vil give ham navnet Immanuel’, der betyder ‘Gud er med os’.” – Matthæus 1:22, 23.

 Evangelieskribenten Lukas omtalte også Marias mirakuløse graviditet. Han skrev at Gud sendte englen Gabriel “til en jomfru der var forlovet med en mand ved navn Josef der var af Davids slægt, og jomfruen hed Maria”. (Lukas 1:26, 27) Maria bekræftede selv at hun var jomfru. Da hun havde fået at vide at hun skulle være mor til Jesus, den lovede Messias, spurgte hun: “Hvordan skal det kunne lade sig gøre når jeg ikke har været sammen med en mand?” – Lukas 1:34.

 Hvordan kunne en jomfrufødsel lade sig gøre?

 Maria blev gravid ved hjælp af den hellige ånd, altså Guds virksomme kraft. (Matthæus 1:18) Maria fik at vide: “Hellig ånd vil komme over dig, og kraft fra Den Højeste vil beskytte dig. Derfor skal den der fødes, også kaldes hellig og Guds Søn.” b (Lukas 1:35) Gud overførte på mirakuløs vis sin Søns liv til Marias livmoder så hun blev gravid.

 Hvad var formålet med jomfrufødslen?

 Gud brugte jomfrufødslen til at give Jesus en fuldkommen menneskekrop så han kunne frelse menneskeheden fra synd og død. (Johannes 3:16; Hebræerne 10:5) Gud overførte Jesus’ liv til Marias livmoder. Derefter beskyttede Guds hellige ånd åbenbart fostret mod enhver ufuldkommenhed. – Lukas 1:35.

 Jesus blev således født som et fuldkomment menneske, ligesom Adam havde været inden han syndede. I Bibelen står der om Jesus: “Han begik ingen synd.” (1. Peter 2:22) Fordi Jesus var fuldkommen, kunne han betale løsesummen og udfri mennesker fra synd og død. – 1. Korinther 15:21, 22; 1. Timotheus 2:5, 6.

 Blev Maria ved med at være jomfru?

 Ifølge Bibelen blev Maria ikke ved med at være jomfru. Den fortæller derimod at hun også fik andre børn. – Matthæus 12:46; Markus 6:3; Lukas 2:7; Johannes 7:5.

Bibelen viser at Jesus havde flere søskende

 Var Jesus’ fødsel den “uplettede undfangelse”?

 Nej. Ifølge New Catholic Encyclopedia er læren om den uplettede undfangelse “den tro at jomfru Maria var fri for ARVESYNDEN helt fra begyndelsen af sit liv, dvs. fra sin undfangelse. Resten af menneskeheden arver synden ... Men Maria var ved en helt særlig NÅDE beskyttet mod arvesynden.” c

 Men der nævnes ingen steder i Bibelen at Maria var syndfri. (Salme 51:5; Romerne 5:12) Faktisk viste Maria selv at hun var underlagt synden, da hun bragte det syndoffer som Moseloven krævede at mødre skulle bringe. (3. Mosebog 12:2-8; Lukas 2:21-24) New Catholic Encyclopedia siger: “Den uplettede undfangelse er ikke en lære der udtrykkeligt findes i Skriften ... [Den] er et kirkeligt dogme.”

 Hvordan skal vi betragte Maria?

 Maria var et godt eksempel i tro, lydighed, ydmyghed og dyb kærlighed til Gud. Hun er blandt de trofaste personer som Bibelen siger vi skal efterligne. – Hebræerne 6:12.

 Men på trods af Marias særlige rolle som mor til Jesus lærer Bibelen ingen steder at vi skal tilbede hende eller bede til hende. Jesus gav ikke sin mor nogen særlig ære, og han sagde heller ikke at hans disciple skulle gøre det. Faktisk nævnes Maria kun i evangelierne og en enkelt gang i Apostlenes Gerninger, men ikke i de resterende 22 bøger i det såkaldte Nye Testamente. – Apostlenes Gerninger 1:14.

 Bibelen viser ingen steder at Maria fik særlig opmærksomhed – og heller ikke ære – af de kristne i det første århundrede. Nej, Bibelen lærer at man kun skal tilbede Gud. – Matthæus 4:10.

a Det hebraiske ord der er gengivet med “unge kvinde” i Esajas’ profeti, er almah, som kan henvise til både en jomfru og en kvinde der ikke er jomfru. Men Matthæus brugte under Guds ånds ledelse det mere specifikke græske ord parthenos, der betyder “jomfru”.

b Nogle gør indsigelser mod brugen af udtrykket “Guds Søn” fordi de mener at det indikerer at Gud skulle have haft sex med en kvinde. Men det er ikke hvad Bibelen lærer. Bibelen kalder derimod Jesus for “Guds Søn” og “den førstefødte af alle skabninger” fordi han var den første og eneste der blev skabt direkte af Gud. (Kolossenserne 1:13-15) Bibelen kalder også det første menneske, Adam, for “søn af Gud”. (Lukas 3:38) Det gør den fordi Adam blev skabt af Gud.

c Anden udgave, bind 7, side 331.