Gå direkte til indholdet

Hvordan er Jesus’ offer en “løsesum for mange”?

Hvordan er Jesus’ offer en “løsesum for mange”?

Hvad Bibelen siger

 Jesus’ offer er det middel hvormed Gud redder, eller frelser, menneskeheden fra synd og død. Bibelen omtaler Jesus’ udgydte blod som en løsesum. (Efeserne 1:7; 1 Peter 1:18, 19) Jesus sagde også at han var kommet for at “give sit liv som løsesum for mange”. – Mattæus 20:28, den danske autoriserede oversættelse.

Hvorfor var en “løsesum for mange” nødvendig?

 Det første menneske, Adam, blev skabt fuldkomment, eller uden synd. Han havde udsigt til at leve evigt, men mistede denne mulighed da han valgte at være ulydig mod Gud. (1 Mosebog 3:17-19) Da han fik børn, gav han synden videre til dem. (Romerne 5:12) Ud fra Bibelen kan man således se at Adam ‘solgte’ sig selv og sine efterkommere til trældom under synd og død. (Romerne 7:14) Da de var ufuldkomne, kunne ingen af dem købe det tilbage som Adam havde mistet. – Salme 49:7, 8.

 Gud havde medlidenhed med Adams efterkommere som befandt sig i en håbløs situation. (Johannes 3:16) Guds norm for retfærdighed krævede imidlertid at han ikke uden videre og uden et gyldigt grundlag kunne se gennem fingre med eller undskylde deres synder. (Salme 89:14; Romerne 3:23-26) Gud elsker menneskene, og han har derfor sørget for det nødvendige juridiske grundlag for at deres synder ikke alene kan blive tilgivet, men også fuldstændigt fjernet. (Romerne 5:6-8) Løsesummen er dette juridiske grundlag.

Hvordan virker løsesummen?

 Ifølge Bibelen indbefatter ordet “løsesum” følgende tre elementer:

  1.   Den er en betaling. – 4 Mosebog 3:46, 47.

  2.   Den resulterer i en udfrielse, eller løskøbelse. – 2 Mosebog 21:30.

  3.   Den svarer til værdien af det der er gået tabt, eller det der skal dækkes. a

 Tænk over hvordan disse elementer gælder det offer Jesus Kristus bragte for os.

  1.   Betaling. Bibelen siger at kristne er blevet “købt for en pris”. (1 Korinther 6:20; 7:23) Den pris er Jesus’ blod, med hvilket han har “købt mennesker til Gud ud af hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nation”. – Åbenbaringen 5:8, 9.

  2.   Udfrielse. Ved Jesus’ offer blev der tilvejebragt en “udfrielse ved en løsesum” så vi kan få tilgivelse for vores synder. – 1 Korinther 1:30; Kolossenserne 1:14; Hebræerne 9:15.

  3.   Tilsvarende værdi. Jesus’ offer svarer nøjagtigt til det Adam mistede – et fuldkomment menneskeliv. (1 Korinther 15:21, 22, 45, 46) Bibelen siger: “Ligesom de mange gennem det ene menneskes [Adams] ulydighed blev stillet som syndere, således vil de mange også gennem den enes [Jesus Kristus’] lydighed blive stillet som retfærdige.” (Romerne 5:19) Det forklarer hvordan et menneskes død kan betale løsesummen for mange syndere. Ja, Jesus’ offer er “en tilsvarende løsesum for alle” der tager de skridt der er nødvendige for at få gavn af den. – 1 Timoteus 2:5, 6.

a De ord der i Bibelens grundtekst oversættes med “løsesum” indeholder tanken om en pris, eller noget af værdi, der er betalt. For eksempel har det hebraiske udsagnsord kafarʹ grundbetydningen “at dække”. Det sigter som regel til dækning af synd. (Salme 65:3) Det beslægtede navneord koʹfær sigter til den pris der betales for denne dækning, eller løskøbelse. (2 Mosebog 21:30) Det græske ord lyʹtron der normalt oversættes med “løsesum”, kan også gengives med “løsepenge”. (Mattæus 20:28, Seidelins oversættelse) Græske forfattere anvendte dette udtryk om den betaling hvormed en krigsfange eller slave blev købt fri.