Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Havde Jesus et fysisk eller åndeligt legeme efter sin opstandelse?

Hvad Bibelen siger

Bibelen siger at Jesus “blev overgivet til døden i kødet, men blev gjort levende [oprejst] i ånden”. – 1 Peter 3:18; Apostelgerninger 13:34; 1 Korinther 15:45; 2 Korinther 5:16.

Jesus’ egne ord viser at han ikke ville blive oprejst med sit legeme af kød og blod. Han sagde at han ville give sit “kød til liv for verden”, som en løsesum for alle mennesker. (Johannes 6:51; Mattæus 20:28) Hvis han havde taget sit kød, eller legeme, tilbage da han blev oprejst, ville han have gjort sit offer ugyldigt. Det gjorde han dog ikke, for Bibelen siger at han ofrede sit kød og blod “én gang for alle”. – Hebræerne 9:11, 12.

Hvis Jesus blev oprejst med et åndeligt legeme, hvordan kunne hans disciple så se ham?

  • Åndeskabninger kan materialisere sig som mennesker. Det gjorde nogle engle for eksempel i fortiden, og de både spiste og drak sammen med mennesker. (1 Mosebog 18:1-8; 19:1-3) Men de var stadig åndeskabninger og kunne forlade den fysiske verden. – Dommerne 13:15-21.

  • Efter sin opstandelse materialiserede Jesus sig også midlertidigt i menneskeskikkelse, ligesom engle tidligere havde gjort. Men som åndeskabning kunne han dukke op og forsvinde igen pludseligt. (Lukas 24:31; Johannes 20:19, 26) De kødelige legemer han materialiserede sig i, var forskellige fra gang til gang. Derfor genkendte selv Jesus’ nære venner ham kun på det han sagde eller gjorde. – Lukas 24:30, 31, 35; Johannes 20:14-16; 21:6, 7.

  • Over for apostlen Thomas viste Jesus sig i et legeme med sår. Det gjorde han for at styrke Thomas’ tro, for Thomas tvivlede på at Jesus var blevet oprejst. – Johannes 20:24-29.