Gå direkte til indholdet

Hvorfor bliver Jesus kaldt Guds Søn?

Hvorfor bliver Jesus kaldt Guds Søn?

Hvad Bibelen siger

 Bibelen omtaler ofte Jesus som “Guds Søn”. (Johannes 1:49) Jesus bliver kaldt “Guds Søn” fordi det er Gud der er Skaberen af alt og Kilden til alt liv, inklusive Jesus’ liv. (Salme 36:9; Åbenbaringen 4:11) Bibelen lærer ikke at Gud blev far til et barn i bogstavelig forstand, ligesom når mennesker får børn.

 I Bibelen bliver englene desuden kaldt for “den sande Guds sønner”. (Job 1:6) Og der siges også at det første menneske, Adam, var “søn af Gud”. (Lukas 3:38) Men fordi Jesus er den første Gud skabte, og den eneste der er skabt direkte af Gud, beskriver Bibelen ham som den søn der har det tætteste forhold til Gud.

 Var Jesus i himlen inden han blev født på jorden?

 Ja. Jesus var en åndeskabning i himlen inden han blev født som menneske her på jorden. Han sagde selv: “Jeg kommer ovenfra.” – Johannes 6:38; 8:23.

 Gud skabte Jesus før han skabte noget som helst andet. I Bibelen står der:

 Jesus opfyldte profetien om den der “stammer fra en fjern fortid, fra ældgamle dage”. – Mika 5:2; Matthæus 2:4-6.

 Hvad foretog Jesus sig før han kom til jorden?

 Han havde en ophøjet stilling i himlen. Jesus omtalte denne stilling i en bøn til Gud: “Ophøj mig ..., Far, med den herlighed som jeg havde hos dig før verden blev til.” – Johannes 17:5.

 Han hjalp sin Far med at skabe alting. Jesus arbejdede side om side med Gud “som en dygtig, betroet arbejder”. (Ordsprogene 8:30) Bibelen siger: “Ved hjælp af ham blev alle andre ting i himlen og på jorden skabt.” – Kolossenserne 1:16.

 Gennem Jesus skabte Gud alt andet, deriblandt alle andre åndeskabninger og det fysiske univers. (Åbenbaringen 5:11) Samarbejdet mellem Gud og Jesus kan på nogle områder sammenlignes med det samarbejde der er mellem en arkitekt og en entreprenør. Arkitekten laver tegningerne; entreprenøren gør tegningerne til virkelighed.

 Han var Guds talsmand. Når Bibelen taler om Jesus’ førmenneskelige tilværelse, omtaler den ham som “Ordet”. (Johannes 1:1) Det betyder øjensynligt at Gud brugte sin Søn til at viderebringe oplysninger og anvisninger til andre åndeskabninger.

 Det lader dog også til at Jesus overbragte budskaber fra Gud til menneskene. Da Gud gav Adam og Eva instruktioner i Edens Have, var det sikkert gennem Jesus. (1. Mosebog 2:16, 17) Han kan også have været den engel der ledte fortidens israelitter i ørkenen, og som de fik besked på nøje at adlyde. – 2. Mosebog 23:20-23. a

a “Ordet” er ikke den eneste engel Gud har talt gennem. For eksempel var det ikke gennem den Førstefødte men gennem andre engle at han gav israelitterne Loven. – Apostlenes Gerninger 7:53; Galaterne 3:19; Hebræerne 2:2, 3.