Hvad Bibelen siger

Gud har ikke en bogstavelig hustru som han fik børn med. Men han er Skaberen af alt liv. (Åbenbaringen 4:11) Det første menneske Gud skabte, Adam, kaldes for en “søn af Gud”. (Lukas 3:38) Tilsvarende lærer Bibelen at Jesus blev skabt af Gud. Det er derfor Jesus også kaldes “Guds søn”. – Johannes 1:49.

Gud skabte Jesus før han skabte Adam. Apostelen Paulus skrev om Jesus: “Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte.” (Kolossenserne 1:15) Jesus’ liv begyndte længe før han blev født i stalden i Betlehem. Bibelen siger faktisk at hans “udspring er fra de tidligste tider, fra en fjern fortids dage”. (Mika 5:2) Som Guds førstefødte søn var han en åndeskabning i himmelen før han blev født som et menneske på jorden. Jesus sagde selv at han var kommet ned fra himmelen. – Johannes 6:38; 8:23.