Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvad er Kristus’ komme?

Hvad Bibelen siger

Bibelen omtaler mange steder det tidspunkt i fremtiden hvor Kristus vil komme for at dømme mennesker på jorden. * For eksempel står der følgende i Mattæus 25:31-33:

“Når Menneskesønnen [Jesus Kristus] kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da vil han sætte sig på sin herligheds trone. Og alle nationerne skal samles foran ham, og han vil skille folk fra hinanden, ligesom en hyrde skiller fårene fra gederne. Og han vil stille fårene ved sin højre side og gederne ved sin venstre.”

Denne domstid vil være en del af en ‘stor trængsel’ som vil overgå alt hvad der tidligere er sket i menneskehedens historie. Denne trængsel vil kulminere i Harmagedonkrigen. (Mattæus 24:21; Åbenbaringen 16:16) Kristus’ fjender, som i hans lignelse bliver betegnet som geder, vil blive straffet med “evig undergang”. (2 Thessaloniker 1:9; Åbenbaringen 19:11, 15) I modsætning hertil vil hans trofaste tjenere, fårene, kunne se frem til “evigt liv”. – Mattæus 25:46.

Hvornår vil Kristus komme?

Jesus sagde: “Om den dag og time ved ingen noget.” (Mattæus 24:36, 42; 25:13) Men han beskrev et synligt, sammensat ‘tegn’ som ville identificere den tidsperiode der skulle gå lige forud for hans komme. – Mattæus 24:3, 7-14; Lukas 21:10, 11.

Kommer Kristus i et åndeligt eller et kødeligt legeme?

Da Jesus blev genoprejst, var det med et åndeligt legeme, og derfor kommer han som en åndeskabning, ikke i et kødeligt legeme. (1 Korinther 15:45; 1 Peter 3:18) Det var grunden til at Jesus dagen før sin død kunne sige til sine apostle: “Endnu en kort tid og verden ser mig ikke mere.” – Johannes 14:19.

Forkerte opfattelser af Kristus’ komme

Forkert opfattelse: Når Bibelen siger at mennesker vil se Jesus “komme på himmelens skyer”, betyder det at Jesus vil komme på en synlig måde. – Mattæus 24:30.

Faktum: I Bibelen forbindes skyer ofte med noget der er skjult og ikke kan ses. (3 Mosebog 16:2; 4 Mosebog 11:25; 5 Mosebog 33:26) Til Moses sagde Gud for eksempel: “Jeg kommer til dig i en mørk sky.” (2 Mosebog 19:9) Moses kunne ikke se Gud rent bogstaveligt. Når Kristus ‘kommer på himmelens skyer’, vil folk opfatte at han kommer, men ikke rent bogstaveligt kunne se ham.

Forkert opfattelse: Udtrykket “hvert øje skal se ham”, der i Åbenbaringen 1:7 bruges om Kristus’ komme, skal forstås bogstaveligt.

Faktum: De græske ord der i Bibelen er oversat med “øje” og “se”, henviser ikke altid til det bogstavelige syn, men betyder nogle gange at opfatte, at forstå. * (Mattæus 13:15; Lukas 19:42; Romerne 15:21; Efeserne 1:18) Bibelen siger om den genopstandne Jesus at han “bor i et utilgængeligt lys”, og at ‘intet menneske har set eller kan se ham’. (1 Timoteus 6:16) Når der siges at “hvert øje skal se ham”, betyder det derfor at alle mennesker vil forstå at Jesus er den der eksekverer Guds dom. – Mattæus 24:30.

Forkert opfattelse: Ordene i 2 Johannes 7 viser at Jesus vil komme i kødet.

Faktum: Dette bibelvers lyder: “Mange bedragere er ... gået ud i verden, de der ikke bekender Jesus Kristus som kommet i kødet.”

På apostlen Johannes’ tid benægtede nogle at Jesus var kommet til jorden i kødet, som et menneske. De blev kaldt gnostikere. Ordene i 2 Johannes 7 blev skrevet for at modbevise deres falske påstand.

^ par. 3 Mange bruger udtrykkene “Kristus’ genkomst” eller “andet komme” når de hentyder til Kristus’ komme, men disse udtryk findes ikke i Bibelen.

^ par. 14 Se The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), side  451 og 470.