Gå direkte til indholdet

Hvad er ildsøen? Er det det samme som dødsriget eller Gehenna?

Hvad er ildsøen? Er det det samme som dødsriget eller Gehenna?

Hvad Bibelen siger

 Ildsøen er et symbol på evig udslettelse. Det er det samme som Gehenna, men ikke det samme som dødsriget, der er hele menneskehedens grav.

Ikke en bogstavelig sø

 De fem vers i Bibelen der nævner “ildsøen”, viser at det ikke er en bogstavelig men derimod en symbolsk sø. (Åbenbaringen 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) De følgende vil blive kastet i ildsøen:

Et symbol på evig udslettelse

 Bibelen siger at ildsøen “er den anden død”. (Åbenbaringen 20:14; 21:8) Den første form for død der omtales i Bibelen, er et resultat af Adams synd. Denne død kan blive ophævet ved en opstandelse og vil til sidst blive fjernet af Gud. – 1 Korinther 15:21, 22, 26.

Der er ingen udfrielse fra den symbolske ildsø

 Ildsøen repræsenterer en anden form for død. Selvom den også repræsenterer en tilstand af fuldstændig inaktivitet, er den anderledes fordi Bibelen ikke taler om en opstandelse fra den anden død. For eksempel siger Bibelen at Jesus har “dødens og Hades’ nøgler”, og det viser at han har myndighed til at befri mennesker fra den død der skyldes Adams synd. (Åbenbaringen 1:18; 20:13) Men hverken Jesus eller nogen anden har en nøgle til ildsøen. Denne symbolske sø står for evig straf i form af fuldstændig udslettelse. – 2 Thessaloniker 1:9.

Det samme som Gehenna, Hinnoms Dal

 Gehenna (græsk geʹenna) bliver omtalt 12 gange i Bibelen. Ligesom ildsøen er det et symbol på evig udslettelse. Selvom nogle oversættelser gengiver dette ord med “helvede”, er Gehenna ikke et sted med evig pine, og det er heller ikke det samme som dødsriget (hebraisk sje’ōlʹ, græsk haiʹdēs).

Hinnoms Dal

 Ordet “Gehenna” betyder bogstaveligt “Hinnoms Dal” og henviser til en dal lige uden for Jerusalem. På Bibelens tid brugte byens indbyggere denne dal som en losseplads. Der brændte en konstant ild som destruerede affaldet; maddiker fortærede alt hvad der ikke blev fortæret af ilden.

 Jesus brugte Gehenna som et symbol på evig udslettelse. (Mattæus 23:33) Han sagde at Gehenna er et sted “hvor deres orm ikke dør og ilden ikke slukkes”. (Markus 9:47, 48) Han hentydede til forholdene i Hinnoms Dal og også til profetien i Esajas 66:24, hvor der står: “De skal gå ud og se på de døde kroppe af de mænd som begik overtrædelser imod mig; for deres orm dør ikke, og deres ild slukkes ikke.” Jesus’ illustration beskriver altså ikke pine, men fuldstændig tilintetgørelse. Ormene og ilden fortærer døde kroppe, ikke levende mennesker.

 Bibelen antyder ikke at man kan komme tilbage fra Gehenna. Både “ildsøen” og “ilden i Gehenna” repræsenterer fuldstændig, evig udslettelse. – Åbenbaringen 20:14, 15; 21:8; Mattæus 18:9.

Hvordan skal de “pines dag og nat i evighedernes evigheder“?

 Hvis ildsøen er et symbol på udslettelse, hvorfor siger Bibelen så at Djævelen, vilddyret og den falske profet “skal pines dag og nat i evighedernes evigheder” i ildsøen? (Åbenbaringen 20:10) Overvej fire grunde til at denne pine ikke henviser til bogstavelig pine:

  1.   Hvis Djævelen skulle pines i al evighed, måtte han holdes i live for evigt. Men Bibelen siger at han vil blive gjort til intet, eller ophøre med at eksistere. – Hebræerne 2:14.

  2.   Evigt liv er en gave fra Gud, ikke en straf. – Romerne 6:23.

  3.   Vilddyret og den falske profet er symbolske og kan derfor ikke mærke fysisk smerte.

  4.   Sammenhængen i Bibelen viser at den pine Djævelen vil blive påført, er evig fangenskab eller udslettelse.

 Det ord der i Bibelen bliver brugt for “pine”, kan også betyde at man er “berøvet sin frihed”. For eksempel bliver det græske ord for “bøddel” der bruges i Mattæus 18:34, i mange bibeloversættelser gengivet med “fangevogter”, og det viser sammenhængen mellem ordene “pine” og “fangenskab”. På samme måde viser parallelberetningerne i Mattæus 8:29 og Lukas 8:30, 31 at “pine” er lig med “afgrunden”, et symbolsk sted med fuldstændig inaktivitet eller død. (Romerne 10:7; Åbenbaringen 20:1, 3) Faktisk nævner Åbenbaringens Bog flere gange ordet “pine” på en billedlig måde. – Åbenbaringen 9:5; 11:10; 18:7, 10.