Gå direkte til indholdet

Hvorfor fandt Holocaust sted? Hvorfor standsede Gud det ikke?

Hvorfor fandt Holocaust sted? Hvorfor standsede Gud det ikke?

 Mange af dem der stiller disse spørgsmål, har selv været udsat for ekstreme personlige tab og søger ikke kun at få svar på spørgsmålene, men har også brug for trøst. Andre betragter Holocaust som klimakset på menneskets ondskab og har svært ved at tro på Gud.

Udbredte misforståelser om Gud og Holocaust

 Myte: Det er forkert at spørge hvorfor Gud tillod Holocaust.

 Faktum: Selv folk med en stærk tro har spurgt hvorfor Gud tillader ondskaben. For eksempel spurgte profeten Habakkuk Gud: “Hvorfor tillader du at vold, lovløshed, forbrydelser og grusomheder breder sig?” (Habakkuk 1:3, Contemporary English Version) I stedet for at irettesætte Habakkuk sørgede Gud for at dette spørgsmål blev nedskrevet i Bibelen så alle fik mulighed for at læse det.

 Myte: Gud er ligeglad med at mennesker lider.

 Faktum: Gud hader ondskab og den lidelse den medfører. (Ordsprogene 6:16-19) På Noas tid følte Gud sig “såret i sit hjerte” på grund af den udbredte vold på jorden. (1 Mosebog 6:5, 6) Vi kan være sikre på at Gud også følte kolossal smerte da Holocaust fandt sted. – Malakias 3:6.

 Myte: Holocaust var Guds straf over jøderne.

 Faktum: Gud lod i det første århundrede romerne tilintetgøre Jerusalem. (Mattæus 23:37–24:2) Men siden da har Gud ikke udvalgt nogen etnisk gruppe til at få en særlig ære eller straf. I Guds øjne er der “ingen forskel på jøder og hedninger”. – Romerne 10:12, Good News Translation.

 Myte: Hvis der er en kærlig og almægtig Gud, ville han have forhindret Holocaust.

 Faktum: Gud er aldrig årsag til lidelser, men nogle gange tillader han dem midlertidigt. – Jakob 1:13; 5:11.

Hvorfor tillod Gud Holocaust?

 Gud tillod Holocaust af samme grund som han har tilladt alle andre lidelser: for at få afgjort nogle stridsspørgsmål der blev rejst for længe siden. Bibelen viser klart at det ikke er Gud, men Djævelen der i dag styrer verden. (Lukas 4:1, 2, 6; Johannes 12:31) Her er der to sandheder fra Bibelen som kan være med til at forklare hvorfor Gud tillod Holocaust.

  1.   Gud har skabt mennesket med en fri vilje. Gud fortalte de første mennesker, Adam og Eva, hvad han forventede af dem, men han tvang dem ikke til at adlyde. De valgte selv at afgøre hvad der var godt, og hvad der var dårligt, og det dårlige valg de traf – og lignende valg som andre i tidens løb har truffet – har fået forfærdelige følger for menneskeheden. (1 Mosebog 2:17; 3:6; Romerne 5:12) Det er som der siges i bogen Statement of Principles of Conservative Judaism: “Mange af verdens lidelser er en direkte følge af at vi har misbrugt den frie vilje vi har fået.” I stedet for at fratage mennesker deres frie vilje har Gud givet dem tid til at forsøge at styre uafhængigt af ham.

  2.   Gud kan og vil rette op på al den skade Holocaust medførte. Gud lover at han vil oprejse millioner af døde, blandt andet ofre for Holocaust, og give dem livet igen. Han vil også fjerne den smerte som de der har overlevet Holocaust, føler på grund af rædselsvækkende minder. (Esajas 65:17; Apostelgerninger 24:15) Guds kærlighed til menneskeheden er en garanti for at han vil opfylde disse løfter. – Johannes 3:16.

 Mange af dem der var ofre for Holocaust, og mange af de overlevende bevarede deres tro og fandt en mening med livet fordi de forstod hvorfor Gud har tilladt ondskab, og hvordan han vil rette op på den skade den har medført.