Gå direkte til indholdet

Hvorfor bede til Gud? Vil Gud høre mig?

Hvorfor bede til Gud? Vil Gud høre mig?

Hvad Bibelen siger

 Ja, det vil han. Både Bibelen og erfaringer fra det virkelige liv viser at Gud hører bønner. Bibelen siger: “[Gud] gør hvad de der frygter ham ønsker, og han hører deres råb om hjælp, og han frelser dem.” (Salme 145:19) Men om Gud vil lytte til dine bønner når du beder til ham, er i stor udstrækning op til dig selv.

Hvad der er vigtigt for Gud

  •   Vi må bede til Gud, ikke til Jesus, Maria, helgener, engle eller billeder. Det er kun Jehova Gud “som hører bøn”. – Salme 65:2.

  •   Vi må bede i overensstemmelse med Guds vilje, eller krav, som findes i Bibelen. – 1 Johannes 5:14.

  •   Vi må bede i Jesus’ navn og anerkende hans myndighed. “Ingen kommer til Faderen uden gennem mig,” sagde Jesus. – Johannes 14:6.

  •   Vi må bede i tro og, hvis vi har brug for det, bede om mere tro. – Mattæus 21:22; Lukas 17:5.

  •   Vi må være ydmyge og oprigtige. Bibelen siger: “Jehova er ophøjet, og dog ser han den ydmyge.” – Salme 138:6.

  •   Vi må være vedholdende. Jesus sagde: “Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer.” – Lukas 11:9.

Hvad der ikke er vigtigt for Gud

  •   Din race eller nationalitet. ‘Gud er ikke partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham.’ – Apostelgerninger 10:34, 35.

  •   Din kropsstilling. Du kan bede til Gud mens du sidder ned, bøjer dig, knæler eller står op. – 1 Krønikebog 17:16; Nehemias 8:6; Daniel 6:10; Markus 11:25.

  •   Om du beder højt eller inde i dig selv. Gud hører også tavse bønner som andre ikke kan høre. – Nehemias 2:1-6.

  •   Om dine bekymringer er alvorlige eller ubetydelige. Gud ønsker at du skal ‘kaste al din bekymring på ham, for han tager sig af dig’. – 1 Peter 5:7.