Hvad Bibelen siger

Ja. Gud bor et ganske bestemt sted – i himlene. Tænk over disse passager fra Bibelen:

I en bøn sagde kong Salomon: “Måtte du da høre ham i himmelen, det sted hvor du bor.” – 1 Kongebog 8:43.

Jesus Kristus lærte sine disciple at rette deres bønner til deres “Fader i himlene”. – Mattæus 6:9.

Efter at Jesus var blevet oprejst, gik han “ind i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person”. – Hebræerne 9:24.

Vi ser klart af disse vers at Jehova Gud er en virkelig person der ikke bor alle vegne, men kun i himmelen.