Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bor Gud et bestemt sted?

Hvad Bibelen siger

Ja. Gud bor et ganske bestemt sted – i himlene. Tænk over disse passager fra Bibelen:

I en bøn sagde kong Salomon: “Måtte du da høre ham i himmelen, det sted hvor du bor.” – 1 Kongebog 8:43.

Jesus Kristus lærte sine disciple at rette deres bønner til deres “Fader i himlene”. – Mattæus 6:9.

Efter at Jesus var blevet oprejst, gik han “ind i selve himmelen for nu at møde frem for Guds person”. – Hebræerne 9:24.

Vi ser klart af disse vers at Jehova Gud er en virkelig person der ikke bor alle vegne, men kun i himmelen.

Lær mere

Bor Gud et bestemt sted?

Findes Gud alle steder på én gang? Lær hvad Bibelen siger.