Gå direkte til indholdet

Hvordan finder man den sande religion?

Hvordan finder man den sande religion?

Hvad Bibelen siger

 For at illustrere hvordan man kan kende forskel på dem der har den sande tro, og dem der ikke har, siger Bibelen: “I kan kende dem på deres frugter. Man plukker aldrig druer af tjørn eller figner af tidsler, vel?” (Mattæus 7:16) Ligesom man kan se forskel på en vinstok og en tornebusk ved at lægge mærke til hvilke frugter der er på den, sådan kan man se forskel på sand og falsk religion ved at betragte dens frugter, eller ved at se efter disse kendetegn.

  1.   Sand religion er baseret på Bibelen og ikke på menneskers filosofier. (Johannes 4:24; 17:17) Det indbefatter sandheden om sjælen og håbet om et evigt liv på en paradisisk jord. (Salme 37:29; Esajas 35:5, 6; Ezekiel 18:4) Og den holder sig heller ikke tilbage fra at afsløre religiøse løgne. – Mattæus 15:9; 23:27, 28.

  2.   Sand religion hjælper mennesker til at lære Gud at kende og fortæller dem om hans navn, Jehova. (Salme 83:18; Esajas 42:8; Johannes 17:3, 6) Den lærer ikke at han er en uforklarlig og fjern Gud, men derimod at han ønsker at vi skal have et forhold til ham. – Jakob 4:8.

  3.   Sand religion fremhæver Jesus Kristus som den Gud frelser os gennem. (Apostelgerninger 4:10, 12) Sande kristne adlyder Jesus’ bud og gør hvad de kan for at efterligne ham. – Johannes 13:15; 15:14.

  4.   Sand religion peger på Guds rige som menneskehedens eneste håb. Sande kristne fortæller aktivt andre om dette rige. – Mattæus 10:7; 24:14.

  5.   Sand religion fremmer uselvisk kærlighed. (Johannes 13:35) Den lærer at man skal respektere alle etniske grupper, og den tager imod mennesker fra alle racer, kulturer, sprog og baggrunde. (Apostelgerninger 10:34, 35) Motiveret af kærlighed går de der tilhører den sande religion, ikke i krig. – Mika 4:3; 1 Johannes 3:11, 12.

  6.   Sand religion har ikke noget lønnet præsteskab, og den giver ikke fornemme religiøse titler til nogen af dem der tilhører den. – Mattæus 23:8-12; 1 Peter 5:2, 3.

  7.   Sand religion holder sig helt neutral i politiske anliggender. (Johannes 17:16; 18:36) Men sande kristne respekterer og adlyder myndighederne der hvor de bor, i harmoni med Bibelens påbud: “Tilbagebetal kejseren det der er kejserens [det vil sige myndighederne], og Gud det der er Guds.” – Markus 12:17; Romerne 13:1, 2.

  8.   Sand religion er en livsform, ikke bare ritualer og ceremonier. Sande kristne lever efter Bibelens høje moralnormer på alle livets områder. (Efeserne 5:3-5; 1 Johannes 3:18) Men det er ikke et trist liv – de finder stor glæde ved at tilbede ‘den lykkelige Gud’. – 1 Timoteus 1:11.

  9.   De der tilhører den sande religion, vil udgøre en minoritet. (Mattæus 7:13, 14) De bliver ofte set ned på, hånet og forfulgt fordi de gør Guds vilje. – Mattæus 5:10-12.

Sand religion er ikke bare ‘det der føles rigtigt for mig’

 Der er en fare ved udelukkende at basere sit valg af religion på følelser. Bibelen har forudsagt en tid hvor mennesker vil “samle sig en masse [religiøse] lærere for at få deres ører kildret”. (2 Timoteus 4:3) Bibelen opfordrer os derimod til at vælge den religion der er “ren og ubesmittet for vor Gud og Fader”, selv hvis den religion er upopulær. – Jakob 1:27; Johannes 15:18, 19.