Gå direkte til indholdet

Hvad vil det sige at blive født igen?

Hvad vil det sige at blive født igen?

Hvad Bibelen siger

 Udtrykket ‘født igen’ sigter til en ny begyndelse i forholdet mellem Gud og den der bliver født igen. (Johannes 3:3, 7) Gud adopterer, eller antager, dem der bliver født igen, som sine børn. (Romerne 8:15, 16; Galaterne 4:5; 1 Johannes 3:1) Ligesom nogle der juridisk bliver adopteret, får de en ny status, idet de bliver en del af Guds familie. – 2 Korinther 6:18.

Hvorfor bliver et menneske født igen?

 Jesus sagde: “Hvis et menneske ikke fødes igen, kan det ikke se Guds rige.” (Johannes 3:3) Det at blive født igen forbereder et menneske til at herske sammen med Kristus i Guds rige. Dette rige hersker fra himlen, og det fremgår af Bibelen at den “ny fødsel” betyder at de vil modtage en arv som er “bevaret i himlene”. (1 Peter 1:3, 4) De der bliver født igen, får den forvisning at de skal “herske som konger” sammen med Kristus. – 2 Timoteus 2:12; 2 Korinther 1:21, 22.

Hvordan bliver et menneske født igen?

 Da Jesus drøftede dette emne, sagde han at de der bliver født igen, ville blive født “af vand og ånd”. (Johannes 3:5) Dette udtryk sigter til dåb i vand efterfulgt af dåb med hellig ånd. – Apostelgerninger 1:5; 2:1-4.

 Jesus var den første der blev født igen. Han blev døbt i Jordanfloden, hvorefter Gud salvede (eller døbte) ham med hellig ånd. Jesus blev således født igen ved hellig ånd som en søn af Gud med håb om at vende tilbage til et liv i himlen. (Markus 1:9-11) Gud opfyldte dette håb ved at oprejse Jesus som en åndeskabning. – Apostelgerninger 13:33.

 Andre der fødes igen, bliver også døbt i vand før de får den hellige ånd. a (Apostelgerninger 2:38, 41) De har da det sikre håb om at opnå liv i himlen, hvilket Gud vil opfylde ved deres opstandelse. – 1 Korinther 15:42-49.

Forkerte opfattelser om det at blive født igen

 Forkert opfattelse: Et menneske må fødes igen for at blive frelst eller for at være en kristen.

 Faktum: Kristus’ offer udvirker ikke kun frelse for dem der er født igen, og som skal herske sammen med Kristus i himlen, men også for dem der skal være Guds riges jordiske undersåtter. (1 Johannes 2:1, 2; Åbenbaringen 5:9, 10) Denne anden gruppe af kristne har mulighed for at leve evigt i et paradis på jorden. – Salme 37:29; Mattæus 6:9, 10; Åbenbaringen 21:1-5.

 Forkert opfattelse: Man kan selv vælge at blive født igen.

 Faktum: Muligheden for at få et nært forhold til Gud og blive frelst står åben for alle. (1 Timoteus 2:3, 4; Jakob 4:8) Men det er Gud der udvælger dem der bliver født igen, eller salvet med hellig ånd. Ifølge Bibelen afhænger det at blive født igen “ikke af den der vil eller af den der løber, men af Gud”. (Romerne 9:16) Udtrykket “født igen” eller “født på ny” kan også gengives “født ovenfra” hvilket bekræfter at udvælgelsen af dem der bliver født igen, kommer “ovenfra”, eller fra Gud. – Johannes 3:3, den danske autoriserede oversættelse af 1948, fodnote.

a En undtagelse var tilfældet med Kornelius og dem der var sammen med ham. – Apostelgerninger 10:44-48.