Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvad siger Bibelen om pornografi? Er cybersex forkert?

Hvad Bibelen siger

Bibelen nævner ikke direkte pornografi, cybersex eller lignende. Men den udtrykker meget klart hvordan Gud ser på handlinger der fremmer sex uden for ægteskabet eller giver et forvrænget syn på sex. Tænk over følgende vers fra Bibelen:

  • “I skal derfor gøre jeres lemmer som er på jorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab.” (Kolossenserne 3:5) I stedet for at fjerne forkerte ønsker vil det at se pornografi forstærke dem. Det gør én uren, eller beskidt, i Guds øjne.

  • “Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.” (Mattæus 5:28) Billeder af umoralske seksuelle handlinger vækker forkerte tanker som fører til forkerte handlinger.

  • “Lad utugt og urenhed af enhver art eller havesyge end ikke nævnes iblandt jer.” (Efeserne 5:3) Vi bør ikke engang i sjov nævne umoralsk sex, og langt mindre se på eller læse om det.

  • “Kødets gerninger er tydelige; det er utugt, urenhed, ... og ting som disse. Om dette siger jeg jer forud, sådan som jeg før har sagt, at de der øver sådanne ting ikke skal arve Guds rige.” (Galaterne 5:19-21) Gud betragter dem der ser pornografi eller giver sig af med cybersex, telefonsex eller sexting, som urene, moralsk besmittede. Hvis vi gjorde det til en vane at beskæftige os med sådanne ting, kunne vi helt miste Guds godkendelse.